همدان| ۴۶ هزار کودک غربالگری بینایی شدند

کارشناس برنامه غربالگری بینایی کودکان استان همدان از غربالگری ۴۶ هزار کودک ۳ تا ۶ ساله همدانی خبر داد.

به گزارش کودک پرس،حجت‌الله حاتمی اظهار کرد: در طرح غربالگری بینایی کودکان ۳ تا ۶ سال، ۴۶ هزار کودک در استان همدان، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

حاتمی با بیان اینکه غربالگری بینایی کودکان در سه سطح، صورت می‌گیرد، تصریح کرد: در سطح اول این طرح، تمام کودکان ۳ تا ۶ سال با حداقل هزینه یعنی سه هزار و ۵۰۰ تومان، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: برای کودکانی که در مرحله اول از سلامت بینایی آن‌ها مطمئن شدیم، کارت سلامت صادر می‌کنیم و بقیه را در سطح دو، به بینایی‌سنج‌ها ارجاع می‌دهیم.

کارشناس برنامه غربالگری بینایی کودکان استان همدان، خاطر نشان کرد: در این مرحله اگر کودکان به عینک نیاز داشته باشند و خانواده‌ها نتوانند هزینه آن را تامین کنند، حداقل ۱۷۰ هزار تومان کمک هزینه خرید عینک، پرداخت می‌کنیم.

حاتمی ادامه داد: پس از مرحله دوم اگر احساس شود که کودک به مداخلات بیشتری احتیاج دارد آن را به چشم پزشک ارجاع می‌دهیم و در این مرحله نیز در صورت لزوم، کمک هزینه جراحی چشم کودکان را پرداخت خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه سن ۳ تا ۶ سال، زمان طلایی مداخله در اختلال بینایی است، مطرح کرد: لازم است که در این سنین، به صورت سالانه کودکان مورد ارزیابی قرار بگیرند.

کارشناس برنامه غربالگری بینایی کودکان استان همدان در رابطه با پایگاه‌های سنجش سلامت کودکان، توضیح داد: والدین می‌توانند برای غربالگری بینایی، کودکان خود را همراه با شناسنامه در ساعات اداری به پایگاه‌های غربالگری بینایی در ادارت بهزیستی شهرستان‌ها یا مراکز مثبت زندگی که زیر نظر بهزیستی فعالیت می‌کنند، ببرند.

حاتمی خاطرنشان کرد: غربالگری بینایی کودکان با دستگاه و E چارت انجام می‌شود، تا از صحت کار، مطمئن شویم.

وی در پایان، مطرح کرد: طرح غربالگری بینایی کودکان ۳ تا ۶ سال از نیمه اردیبهشت‌ماه، آغاز شده و تا پایان بهمن ماه، ادامه دارد.