تربیت و مهارت آموزی کودکان در مساجد ممکن است

حجت الاسلام و المسلمین محسن صادقی گفت: باید در مساجد همانند خانه و مدرسه ، برای کودکان زیر ٣ سال ، برای والدین و همچنین برای کودکان بالای ٣ سال برنامه هایی داشته‌ باشیم که پوشش دهنده فعالیت های خانه و مدرسه است.

به گزارش کودک پرس،حجت الاسلام و المسلمین محسن صادقی کارشناس و مشاور ارشد کودک گفت: باید در مساجد همانند خانه و مدرسه ،  برای کودکان زیر ٣ سال ، برای والدین و همچنین برای کودکان بالای ٣ سال برنامه هایی داشته‌ باشیم که پوشش دهنده فعالیت های خانه و مدرسه است.

 

وی تصریح کرد: مساجد می توانند مانند یک مکمل اصلی برای نیاز های ارتباط گیری و تعامل ، کاریابی، شغل. بازی، مشاوره و مسئله ازدواج باشد و همچنین به نفع مسجد است که مدارس را در آغوش بگیرند و مدیریت بکنند اما متأسفانه این مکان های اجتماعی بسیار از هم فاصله گرفتند.

 

صادقی افزود: مدارس مکمل یک مرکز چابک و توانمند برای تکمیل نیاز های آموزش و پرورش است، یعنی به جای اینکه مدارس را دچار تحول بکنیم با کمک مدارس مکمل باعث می‌شویم که این تحول در نظام زودتر اتفاق بیفتد.

 

وی در ادامه با اشاره به سرعت العمل مدارس مکمل افزود: باید در راه اندازی این طرح در مساجد ، سرعت العمل بیشتری نشان دهیم تا به اهداف سال ١۴٠٠ برسیم و از این اهداف عقب نمانیم.

 

حجت الاسلام و المسلمین صادقی با بیان اینکه مدارس مکمل می‌تواند یک آینده سازی ویژه برای کودکان این سرزمین رغم بزند ، تاکید کرد : در یک قالب سبک ، سریع و بسیار بهینه شده و مقرون به صرفه، با یک دهم هزینه هایی که بابت ایجاد یک مدرسه غیر دولتی پرداخت می‌کنیم می‌توان همان هدف را با طرح مدارس مکمل پیش برد.

 

وی خاطر نشان کرد: معلمان نیز می‌توانند در دوره های آموزشی مدارس مکمل شرکت کنند و برنامه های خود را اجرا کنند تا باهمین روش مدارس را با مدارس مکمل به قدرت برسانیم.

 

وی در آخر ادامه داد: در این طرح خانواده ها میتوانند کودکان و نوجوانان خود را در بخش های مختلف مسجد همراه کنند و بچه مسجدی ها نیز در این طرح به عنوان طرح تکمیلی ، کار مدارس را در مساجد پیاده سازی می کنند . با توجه نکاتی که مدارس به چه هزینه ای و چه فشار زمانی و با چه انرژی و سطح انگیزشی کار می‌کنند ما به طرح مدارس مکمل رسیدیم تا به عنوان کمک و یاری رساندن به مدارس پیگیری کنیم.