ضرورت آغاز آموزش های تلویزیونی دانش آموزان از مهرماه

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: به مسئله بازگشایی مدارس نمی توانیم به صورت مطلق نگاه کنیم و قطعا اولین اصلی که بر هر اقدامی تقدم دارد، ایمنی و سلامت دانش آموزان است.

به گزارش کودک پرس ،علیرضا کمره‌ای اظهار کرد: شروع مهرماه آغاز فعالیت‌های علمی و آموزشی در کشور است. دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، حوزه‌های علمیه وارد فرآیند جدیدی از آموزش و یادگیری می‌شوند. آموزش و پرورش با هم یک تکاپوی جدی همه ساله ورود دانش آموزان به عرصه تعلیم و تربیت را جشن می‌گیرد و این رویداد برای دانش آموزان، خانواده‌ها و معلمان و فرهنگیان و در مجموع برای کل نظام اجتماعی بدون شک یک رویداد مهم، تاثیر گذار و آینده ساز است.

وی ادامه داد: به همین دلیل هر ساله آموزش و پرورش با پروژه مهر به استقبال بازگشایی مدارس و آغاز فعالیت‌های آموزشی می‌رود. پروژه “مهر” مجموعه اقداماتی است که در وزارت آموزش و پرورش آغاز می‌شود و یک پروسه طولانی است که همه نیازهایی که سیستم آموزشی و اداری مدارس به آن وابسته است را سازمان می‌دهد.

به گفته کمره‌ای، پروژه یاد شده در سال تحصیلی ۱۴۰۰_۱۴۰۱ اجرایی خواهد شد که ناظر بر موضوع بازگشایی مدارس است و ابعاد مختلفی را شامل می‌شود.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه اولین موضوع پروژه یاد شده استراتژی آغاز سال تحصیلی است، تصریح کرد: این استراتژی شامل این است که این سال تحصیلی ترکیبی از روشهای حضوری و غیر حضوری باشد و یا در برخی استانها و مناطق و شهرستانها و مدارس کم جمعیت غلبه بر آموزشهای حضوری باشد. در برخی جاها هم به تدریج به سمت آموزشهای حضوری برویم و این اصل و اساس است اما اصرار و الزامی به این نیست که در هر شرایطی به سمت آموزش حضوری گرایش پیدا کنیم و حتما مصالح جامعه، دانش آموزان و ایمنی آنها مد نظر هست اما ترکیبی از روشها می‌تواند ما را به این سمت ببرد.

وی با بیان اینکه آموزشهای مجازی غالبا در بستر اپلیکیشن شاد انجام می‌شود، این را هم گفت که مدرسه تلویزیونی باید راه اندازی شود و از اول مهر آموزش دانش آموزان در فضای تلویزیونی با یک فراگیری ۹۸ درصدی ارائه شود.

کمره‌ای در پایان سخنان خود گفت: آموزش و پرورش قطعا در برنامه ریزی‌های خود اولین اصلی را که سرلوحه قرار داده موضوع ایمنی و سلامت دانش آموزان است اما به یک ضرورت و پیوستگی بین حق ایمنی و سلامت و حق دانش آموز برای تربیت نگاه می‌کند.