کودکان بدون سرپرست افغان به آمریکا وارد شدند

چندین کودک و نوجوان بدون سرپرست افغان وارد خاک آمریکا شدند.

به گزارش کودک پرس ،حدود ۳۶ کودک و نوجوان بدون سرپرست افغان وارد خاک آمریکا شدند. این افراد بدون والدین خود به فرودگاه کابل مراجعه کرده بودند که تحت حفاظت دولت آمریکا گرفتند. آمریکا تاکنون ۱۰۵ هزار نفر از اتباع خود، افغان و دیگر اتباع خارجی را از کابل خارج کرده است.

مقامات آمریکایی می‌گویند والدین کودکان و نوجوانان افغانی که وارد خاک آمریکا شده‌اند یا فوت شده‌اند یا با آنها همراه نیستند. این افراد در خاک آمریکا نیز هیچ آشنا یا فامیلی ندارند.