شیراز| جای خالی وجود شهر بازی حس می شود

فرخ زاده گفت: جای خالی شهر بازی به عنوان محلی برای سرگرمی و تفریح سالم کودکان و نوجوانان و تخلیه هیجانات آنها خالی است.

به گزارش کودک پرس ،«محمد فرخ زاده»، امروز (دوشنبه ۱ شهریور) در هفتمین صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز گفت: جای خالی شهر بازی به عنوان محلی برای سرگرمی و تفریح سالم کودکان و نوجوانان و تخلیه هیجانات انها خالی است.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز افزود: شیراز به پارک آبی، هیجانی، سلامت نیاز دارد و همچنین باید در مناطق مختلف شهر به طراحی و اجرای باغ گلها پرداخت به شکلی که امکان تردد در آن نیز وجود داشته باشد.