برنامه «شهر امن» به تصادف کودکان و نوجوانان می پردازد

برنامه «شهر امن» به تهیه کنندگی و کارگردانی مجتبی احمدی با موضوع کودکان و نوجوانان به عنوان مظلوم ترین کاروران ترافیکی روی آنتن می رود و با حضور سرهنگ رابعه جوانبخت تصادفات این گروه سنی حساس را در روز یکشنبه ۳۱ مردادماه بررسی می کند.

به گزارش کودک پرس ،مجتبی احمدی تهیه کننده و کارگردان این برنامه تلویزیونی گفت: با توجه به اینکه این گروه سنی حساس جزو آسیب پذیر ترین اقشار در بحث تصادفات هستند با محوریت آن ها و با حضور سرهنگ رابعه جوانبخت خطراتی که این گروه سنی را در بحث رانندگی و گاهی سهل انگاری والدین تهدید می کند بررسی می کنیم.

احمدی ادامه داد: با توجه به اینکه کودکان به عنوان عابران پیاده در معرض انواع خطر هستند و البته به عنوان سرنشین نیز گاهی با سهل انگاری والدین دچار آسیب می شوند در برنامه فردا با بررسی این نکته به سرفصل ها و حوادث رخ داده در تصادفات، ویژه گروه سنی کودکان و نوجوانان می پردازیم.

برنامه «شهر امن» روز یک شنبه و سه شنبه حوالی ساعت ۷ از گروه اجتماعی شبکه ۵ سیما با اجرای صدیقه مرادی روی آنتن می رود.