هرمزگان| شب شعر عاشورایی برای نوجوانان برگزار شد

مدیرکل کانون پرورش فکری کودک و نوجوان استان هرمزگان از برگزاری شب شعر عاشورایی برای نوجوانان هرمزگانی خبر داد .

به گزارش کودک پرس ،پروین پشتکوهی، مدیرکل کانون پرورش فکری کودک و نوجوان استان هرمزگان با تسلیت ماه محرم، اظهار داشت: با توجه به عملکرد مهم و تاثیر گذاری کانون در رشد فکری کودکان و نوجوانان، تعداد کانون ها و مربیان آموزش دهنده ما در استان هرمزگان بسیار کم است.

وی افزود مربیان کانون پرورش فکری علم را همراه با عمل به نوآموزان یاد می دهند و علم به صورت تعمیقی و عملی در خاطر نوجوان نقش می بندد، به طوری که کودک و نوجوان هیچ گاه آن را از یاد نخواهد برد.

پشتکوهی ادامه دادت با توجه به شرایط کرونا و ایجاد فضا های آموزشی مجازی، آموزش از راه دور به دانش آموزان کانون پروش فکری بسیار کمک کرده است و محدودیت مکان و زمان را از بین برده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودک و نوجوان استان هرمزگان بیان کرد: فعالیت های کانون بسیار گسترده است برای مثال ایجاد ٣ هزار آموزشگاه های تدریس زبان خارجه که در حال حاضر نیز مشغول فعالیت هستند از جمله این فعالیت هاست که ٨ زبان زنده دنیا در این محل ها تدریس میشود.

وی عنوان کرد: تعداد مربیان ما نسبت به وجود دانش آموزان و مدارس انگشت شمار است؛ نبود مربی کار بلد و خبره یعنی نبود آموزش؛ در برخی از نقاط استان به دلیل نبود امکانات هیچ حضوری نداریم.

پشتکوهی اظهار کرد: باید شرایطی را ایجاد کنیم که ظرفیت جذب مربیان توانا و خبره را داشته باشیم؛ برنامه های متفاوتی برای کودکان و نوجوانان داریم که یکی از این برنامه ها برگزاری شب شعر عاشورایی است که رسانه ای نیز خواهد شد؛ سعی می کنیم عمده فعالیت های کانون را به سمت ششعار«آینده را باید ساخت» و خوب زندگی کردن تمرین می خواهد ببریم.

مدیر کل کانون پرورش فکری استان هرمزگان گفت: ما سه نوع کتابخانه مخصوص کانون داریم که شامل کتابخانه سیار، پستی و کانون های  ثابت می شود. مرکز های کانونی و کتابخانه به صورت ثابت مستقر هستند و کتابخانه های سیار با خودرو های طبقه بندی شده از کتاب فعالیت می کنند و امکان جابه جایی بیشتری دارد و کتاب خوانی های پستی به صورت امانت برده می شود و پس از مدتی باز می گردانند که خوشبختانه دهیاران و روستاییان گرامی از این طرح بسیار استقبال کرده اند.