پرداخت هزینه های توانبخشی کودکان اتیسم تا ۷ سالگی توسط بیمه سلامت

مدیر کل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت گفت: بیمه سلامت هزینه گفتار درمانی و کار درمانی بیماران اتیسم را بسته به شدت اختلال تا سقف ۹۶ جلسه در سال پرداخت می کند.

به گزارش کودک پرس ،حنان حاج محمودی سازمان بیمه سلامت گفت: بر اساس شدت علائم مبتلایان به اتیسم به ۳ سطح یک، دو و سه تقسیم می شوند که عمده خدمات موثر برای این بیماران در سطح  یک و دو انجام میشود؛ اما خدمات توان بخشی بیماران سطح ۳ نیز به تعداد جلسات کمتری تحت پوشش بیمه است.

وی افزود: خدمات گفتار درمانی، خدمات رفتاری آموزشی و مشاوره حمایتی و کار درمانی برای این بیماران تعریف شده و طبق استاندارد وزارت بهداشت با تعداد جلسات تعریف شده به این بیماران خدمات ارائه می شود.
مدیر کل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت تصریح کرد: پیشتر از این نیز بیمه سلامت هزینه های بیمارانی که تحت پوشش سازمان بهزیستی بودند را پرداخت می کرد، اما برای بیماران اتیسم نیازی نیست که الزاما تحت پوشش بهزیستی باشند، و این بیماران می توانند به صورت مستقل به مراکز طرف قرارداد بیمه سلامت مراجعه کنند.
حاج محمودی گفت: بیشترین تعداد جلسات دریافت خدمات مربوط به سطح ۲ است که بیمه سلامت در سال به هزینه ۹۶ جلسه گفتار درمانی، ۹۶ جلسه مداخلات رفتاری_ آموزشی ، ۱۲ جلسه مداخلات مشاوره_ حمایتی و ۹۶ جلسه کاردرمانی را پرداخت می کند.