قزوین| موفقیت استان در حوزه حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل

مدیرکل آمورزش و پرورش استان قزوین با بیان اینکه شیوع کرونا باعث شده بازماندگان از تحصیل در تمام استان‌های کشور نسبت به سال تحصیلی قبل افزایش یابد،گفت: اما قروین تنها استانی است که تعداد بازماندگان از تحصیل سال جدید از سال قبل کمتر است.

به گزارش کودک پرس ،حسنعلی اصغری با بیان اینکه قزوین در حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل جزء استان‌های موفق است، گفت: شیوع کرونا باعث شده بازماندگان از تحصیل در تمام استان‌های کشور نسبت به سال تحصیلی قبل افزایش یابد ما تنها استانی هستیم که تعداد بازماندگان از تحصیل سال جدید از سال قبل کمتر است.

مدیرکل آموزش و پروش استان قزوین عنوان کرد: از بدو حضور در استان شورایی به نام کارگروه تحول و بهسازی ایجاد کردیم که در آن ۹ کمیته وجود داشت، با پیشنهاد کمیته آموزش، شورای تعلیم و تربیت روستا شکل گرفت که مطابق با آن در مواردی که فقر فرهنگی و اقتصادی باعث بازماندگی از  تحصیل شده بود با خانواده‌ها صحبت کرده و آن‌ها را متقاعد کردیم این افراد به چرخه آموزش وارد شوند؛ اما این اقدامات را کافی نمی‌دانیم و به همین دلیل به دنبال شکل گیری سازمان مردم نهاد و سمن حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل هستیم.

وی ادامه داد: در سمن حمایت از کودکان بازمانده از  تحصیل از افراد خیر  و خوش فکر استفاده کردیم تا بتوانیم مانع از بازماندگی از تحصیل شویم؛ هیچ کاری در مملکت مهتر از فراهم کردن زمینه برای تعلیم و تربیت به معنای اعم آن وجود ندارد و اگر در کشوری که ادعای عدالت داریم پس از گذشت ۴۲ سال از انقلاب کودکی بازمانده از تحصیل داشته باشیم هیچ یک از ما مسئولین و مدیران نباید خودمان  را ببخشیم؛ بویژه اگر خانواده‌ای به جهت فقر فرهنگی یا اقتصادی مانع از  تحصیل شود تمام دستگاه‌های فرهنگی باید خود  را مسئول بدانیم و هیچ گریز و راهی برای بخشیدن خود نداریم.

اصغری گفت: با تشکیل این سازمان مردم نهاد می‌توانیم به موقعیتی برسیم که حتی در دورترین مناطق روستای استان بازمانده از تحصیل نداشته باشیم؛ لیست تمام دانش آموزان با توجه به کد ملی به مدارس و مناطق اعلام شده و اگر مدیر مدرسه‌ای سراغ آن کودک نرفته باشد ترک فعل محسوب می‌شود و نهادهای قضایی می‌توانند نسبت به آن اعلام جرم کنند.