بسته پیشگیری از اعتیاد برای کودکان و نوجوانان مراکز اصلاح و تربیت تولید می شود

مدیرکل فرهنگی پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر از تولید بسته استاندارد پیشگیری از اعتیاد برای کودکان و نوجوانان مراکز اصلاح و تربیت خبر داد.

به گزارش کودک پرس ،مدیرکل فرهنگی پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر از تولید بسته استاندارد پیشگیری از اعتیاد برای کودکان و نوجوانان مراکز اصلاح و تربیت خبر داد.

محمدمهدی اسماعیلی در این رابطه گفت: برای اولین بار، با همکاری و حمایت یونیسف، سازمان زندان‌ها و مراکز تأمینی و تربیتی و جمعی از اساتید متخصص دانشگاه در حوزه‌های روانشناسی بالینی، مددکاری، پزشکی اجتماعی، جامعه‌شناسی و… آغاز مراحل تولید بسته استاندارد پیشگیری از اعتیاد برای کودکان و نوجوانان مراکز اصلاح و تربیت کلید خورد.

وی افزود: در این خصوص کارگروه علمی و اجرایی با مسئولیت اداره کل فرهنگی پیشگیری ستاد تشکیل شده و نقطه ثقل کارگروه تولید یک بسته استاندارد پیشگیری مخصوص افراد یادشده خواهد بود.

مدیرکل فرهنگی پیشگیری ستاد بیان داشت: کودکان و نوجوانان مقیم در مراکز اصلاح و تربیت بین ۱ تا ۹ ماه حضور دارند و این فرصتی بسیار مغتنم برای آموزش و جامعه‌پذیر نمودن آنهاست؛ چراکه اغلب این افراد کاندید مصرف موادمخدر بوده، تجربه مصرف داشته یا در معرض مصرف موادمخدر و زندگی در محیط‌های پرخطر هستند، از همین رو آموزش و پایش این افراد در سالم‌سازی جامعه و تأمین آینده روشن برای آنان، نقش بسزایی دارد.

اسماعیلی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده با همراهی یکی از اساتید بین المللی این بسته آموزشی در حوزه‌های ارتقای توانمندی، مهارت‌های زندگی و شیوه‌های فرزندپروری تا پایان سال ۱۴۰۰ تولید خواهد شد.