بیش از ۱.۵ میلیون کودک در جهان بدلیل کووید۱۹ یتیم شدند

محققان بیمارستان کودکان بوستون در لانست گزارش کردند: بیش از ۱.۵ میلیون کودک به دلیل بیماری کووید۱۹ یتیم شده‌اند، نسبت کودکانی که پدران خود را از دست داده‌اند پنج برابر کودکانی است که از مادر یتیم شده‌اند. بر طبق این مقاله ایران جزو کشورهای دارای نرخ مرگ و میر ناشی از کووید۱۹در مراقبین اصلی بیش از یک در هزار کودک است.

به گزارش کودک پرس ،محققان بیمارستان کودکان بوستون تحت حمایت موسسه ملی سوء مصرف مواد (NIDA) ، در مقاله‌ای که در لانست منتشر شد، داده‌های مرگ و میر  والدین و پدربزرگ و مادربزرگ های به علت کووید۱۹ از ۲۱ کشور از جمله ایران را مدل‌سازی و گزارش کردند:  بیش از ۱٫۵ میلیون کودک به دلیل بیماری کووید۱۹ یتیم شده‌اند، نسبت کودکانی که پدران خود را از دست داده‌اند پنج برابر کودکانی است که از مادر یتیم شده‌اند. بر طبق این مقاله ایران جزو کشورهای دارای نرخ مرگ و میر ناشی از کووید۱۹در مراقبین اصلی بیش از یک در هزار کودک است.در مجموع کودکانی که مراقبین اصلی اولیه پدر و مادر یا ثانویه پدربزرگ و مادربزرگ را از دست داده‌اند برابر ۴۰۹۹۶ کودک گزارش شده است.

طبق مطالعه ای که اخیراً منتشر شده است، بیش از ۱٫۵ میلیون کودک در سراسر جهان حداقل یک والد، پدربزرگ و مادربزرگ یا پدربزرگ و مادربزرگ خود را که در کنار آنها زندگی می‌کردند به دلیل مرگ ناشی از کووید۱۹، از دست داده اند. در لانست این مطالعه یتیمیت را به عنوان یک پیامد فوری و نادیده گرفته شده از همه‌گیری نشان می‌دهد و تأکید می کند که ارائه حمایت های روانی و اجتماعی مبتنی بر شواهد از کودکانی که سرپرست خود را از دست داده‌اند، باید بخش مهمی از واکنش به همه‌گیری باشد.

این تجزیه و تحلیل از داده‌های مرگ و میر و باروری در ۲۱ کشور برای مدل‌سازی میزان یتیمان مرتبط با کووید۱۹مرگ یک یا هر دو والدین) و مرگ پدربزرگ و مادربزرگ تحت سرپرستی و هم اقامت (سنین ۶۰-۸۴) از ۱ مارس ۲۰۲۰ تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۱ استفاده کرد. کشور جهان این مطالعه تا حدی توسط موسسه ملی سوء مصرف مواد (NIDA) ، بخشی از موسسات ملی بهداشت تأمین شده است.

در مقاله، “مرگ و میر ناشی از کووید۱۹به ترکیبی از مرگ و میرهای مستقیماً ناشی از کووید۱۹ و موارد غیرمستقیم ناشی از سایر علل مرتبط، مانند قفل شدن، محدودیت تجمع و رفت و آمد، کاهش دسترسی یا پذیرفتن مراقبت‌های بهداشتی و درمان بیماری‌های مزمن اشاره داشت.

تجربیات آسیب‌زا، مانند از دست دادن والدین یا مراقب، با افزایش مصرف مواد، شرایط بهداشت روانی و سایر بیماری‌های رفتاری و مزمن مرتبط است. موسسه ملی سوء مصرف مواد از تحقیقات با هدف درک تاثیر ضربه بر جوانان، جلوگیری از مصرف مواد پس از تجربه سختی و درمان مصرف مواد در جمعیت‌هایی که دچار آسیب می‌شوند، پشتیبانی می‌کند.

نورا دی ولوکو، مدیر موسسه ملی سوء مصرف مواد (NIDA) ،  می‌گوید:”اگرچه آسیب به کودک تجربیات بعد از دست دادن والدین یا سرپرست می‌تواند ویرانگر باشد، مداخلات مبتنی بر شواهد وجود دارد که می‌تواند از عواقب نامطلوب بعدی مانند مصرف مواد جلوگیری کند، و ما باید اطمینان حاصل کنیم که کودکان به این مداخلات دسترسی دارند. “

برای برآورد مرگ و میر ناشی از یتیم و مراقبت از همه‌گیر، در این مطالعه از مرگ و میر اضافی و مرگ و میر ناشی از کووید۱۹برای ۲۱ کشور استفاده شد که ۷۷ درصد از مرگ و میرهای جهانی کووید۱۹ را در طول سال ۲۰۲۰ و اوایل سال ۲۰۲۱ تشکیل می‌داد. اینها شامل آرژانتین، برزیل، کلمبیا، انگلستان، ولز، فرانسه، آلمان، هند، ایران، ایتالیا، کنیا، مالاوی، مکزیک، نیجریه، پرو، فیلیپین، لهستان، فدراسیون روسیه، آفریقای جنوبی، اسپانیا، ایالات متحده و زیمبابوه است.

در ایران در اثر کووید ۱۹ تعداد ۸۹۱۶ کودک از مادر، تعداد ۳۱۵۰۳ کودک از پدر و تعداد ۷ کودک از پدر و مادر یتیم شده اند که در مجموع ۴۰۴۲۶ کودک از مادر، پدر و یا هر دو یتیم شده اند. همچنین از دست دادن پدربزرگ و مادربزرگ حضانت نیز حاکی از این است که ۲۳۱ کودک از مادر بزرگ، ۳۳۷ کودک پدربزرگ و دو کودک پدربزرگ و مادربزرگ در اثر کووید۱۹ یتیم شده‌اند. در مجموع کودکانی که مراقبین اصلی اولیه پدر و مادر یا ثانویه پدربزرگ و مادربزرگ را از دست داده‌اند برابر ۴۰۹۹۶ کودک گزارش شده است.

نویسندگان تخمین می‌زنند که یک ملیون  وصد و سی و چهار هزار کودک والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ خود را به دلیل مرگ ناشی از کووید از دست داده‌اند. از این تعداد، یک ملیون و چهل و دو هزار کودک یتیم از مادر، پدر یا هر دو بودند- بیشتر آنها یکی را از دست دادند، نه هر دو والدین. به طور کلی، تخمین زده می‌شود که یک ملیون و پانصد و شصت و دو هزار کودک دست کم یکی از والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ سرپرستی یا سایر اقوام (یا دیگر بستگان مسن‌تر) را تجربه کرده باشند.

کشورهای با بیشترین تعداد کودکانی که سرپرست اصلی خود را از دست داده‌اند (والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ تحت حضانت) شامل آفریقای جنوبی، پرو، ایالات متحده، هند، برزیل و مکزیک است. کشورهای دارای نرخ مرگ و میر ناشی از کووید۱۹در مراقبین اصلی(بیش از یک در هزار کودک) شامل پرو، آفریقای جنوبی، مکزیک، برزیل، کلمبیا، ایران، ایالات متحده، آرژانتین و روسیه است.

این مطالعه نشان داد که برای همه کشورها، مرگ و میر ناشی از کووید در مردان بیشتر از زنان است، به ویژه در سنین میانسالی و مسن‌تر. به طور کلی، تا پنج برابر بیشتر کودکانی پدر خود را از دست داده‌اند نسبت به این که مادر از دست داده‌اند.

نویسنده مطالعه بیمارستان کودکان بوستون، گفت: “ما از تحقیقات خود می‌دانیم که از دست دادن والدین یا سرپرست می‌تواند زندگی کودکان را تحت تأثیر قرار دهد و در صورتی که در یک محیط پایدار در خانه نباشند، بر رشد آنها تأثیر بگذارد. اگر ما انواع نگرانی یا شدت بیماری احتمالی را در نظر بگیریم، نباید فراموش کنیم که همه‌گیری همچنان تهدیدی برای والدین و مراقبین – و فرزندان آنها است. “

در حالی که تحقیقات در زمینه مصرف مواد و اعتیاد اصلی‌ترین محور کار NIDA است، NIDA از تحقیقات کووید۱۹حمایت می‌کند و از زمان شروع همه‌گیری بیش از ۱۵ میلیون دلار بودجه برای پروژه‌های مرتبط با کووید۱۹ صادر کرده است که می‌تواند از آن استفاده کند. زیرساخت‌ها ، پروژه‌ها یا دانش و منابع علمی فعلی.