استفاده پلیس از شوک الکتریکی حتی علیه کودکان در انگلستان

مأموران پلیس انگلیس در سه سال گذشته، بیش از پیش از دستگاه‌های شوک الکتریکی علیه افراد استفاده کرده اند.

به گزارش کودک پرس ،به نقل از پایگاه اینترنتی اسکای نیوز؛ مأموران پلیس انگلیس طی سه سال گذشته، بیش از پیش از دستگاه‌های شوک الکتریکی علیه افراد استفاده کرده و حتی این دستگاه‌ها را علیه کودکان ده ساله و سالخوردگان ۸۷ ساله به کار گرفته اند.
تحقیقات اسکای نیوز نشان می‌دهد: از سال ۲۰۱۸ تا ژوئن ۲۰۲۱، مأموران پلیس در سراسر انگلیس از دستگاه‌های شوک الکتریکی علیه افراد سالخورده و زیر سن قانونی استفاده کرده اند.
این در حالی است که درخواست‌هایی در خصوص جلوگیری از استفاده از دستگاه شوک الکتریکی علیه افراد زیر ۱۸ ساله مطرح شده است.
با این حال، مقامات پلیس انگلیس ضمن دفاع از استفاده از شوک الکتریکی علیه افراد کم سن و سال، گفته اند که این افراد جرایم خشونت بار بسیاری مرتکب می‌شوند.