خراسان جنوبی| ۱۵۳ کودک کار تحت پوشش بهزیستی

هم اکنون ۱۵۳ کودک کار تحت حمایت بهزیستی خراسان جنوبی قرار دارند.

به گزارش کودک پرس ،مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: بر اساس آیین نامه بهزیستی کار شناسایی و جذب و توانمندسازی کودکان کار و خانواده‌های آن‌ها را به عهده دارد.

عرب نژاد با اشاره به حمایت ۱۵۳ کودک کار توسط بهزیستی استان، افزود: علاوه بر این از ابتدای سال اقلام مختلفی همچون اسپری ضدعفونی کننده دست و سطوح، دستکش، ماسک، مواد شوینده مانند مایع دستشویی، دستمال کاغذی در چهار مرحله بین ۲۴۰ نفر از کودکان و خانواده‌های آنان توزیع شده است.

وی گفت: توزیع پمفلت‌های آموزشی در بین کودکان و خانواده‌های آنان و ارائه آموزش‌های خودمراقبتی و بهداشتی لازم به منظور پیشگیری از بیماری کرونا برای کودکان کار و خیابان به صورت چهره به چهره و توزیع بسته‌های غذایی بین خانواده‌های کودکان که از بیماری کرونا آسیب دیده اند از جمله اقدامات بهزیستی در خصوص این کودکان بوده است.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی افزود: رویکرد بهزیستی حذف ناگهانی کودک از خیابان نیست، بلکه به صورت کم کم ساعات حضور کودک در خیابان کمرنگ شده و پس از رسیدن کودک و خانواده به زندگی مستقل، کودک دیگر در خیابان حضور نخواهد داشت.

عرب نژاد افزود: مدیریت و ساماندهی آسیب اجتماعی کودکان کار در استان نسبتاً مطلوب و قابل قبول است، ولی هیچ پدیده‌ای از پدیده‌های اجتماعی قابل حذف بطور کامل از سطح اجتماع نیست

وی گفت: حلقه مفقوده آسیب اجتماعی این کودکان در درجه اول فقر اقتصادی خانواده، اعتیاد، مهاجرت اتباع بیگانه به استان- کمک‌های مردم در خیابان به این کودکان، درآمدزایی بالای آن‌ها از زباله گردی است.