سبک مدرنیته نرخ فرزندآوری را به سرعت کاهش داده است

مریم اردبیلی گفت: سبک مدرنیته؛ بلا استثنا در هر کشوری از کشور های دنیا که وارد و فراگیر شده نرخ فرزندآوری در آن کشور به سرعت کاهش پیدا کرده است.

به گزارش کودک پرس ،کارشناس مسایل اجتماعی، عضو مؤسسه اندیشه مسطور و مجمع فعالان جمعیت در گفتگو با خبرنگار “تیتریک” گفت: با فضای جدید اجتماعی و سبک جدید زندگی و خصوصاً بعد از مدتی تصویر “فرزند کم” که از دهه ۶۰ سیاست های کاهش فرزندآوری تشویق و اعمال شد و خود فرهنگ جامعه هم به این سمت و سو رفت و در دهه هفتاد این اتفاق افتاد و ما دیگر در جامعه کودک نمی بینیم.

مریم اردبیلی ادامه داد: وقتی کودک نمی بینیم چشمانی که زمانی عادت داشت وقتی به مهمانی می رود حداقل بیست کودک در حیاط آن خانه ببیند اما حالا یک یا دو بچه سر سفره حاضر هستند، نرم وجود کودکان که خودش هم هنجارهایی را ایجاد می کرد و ما می دانستیم در هر مهمانی ممکن است کودک چیزی را بشکند یا کودکی یکی دیگر را بزند و این اتفاقاتِ نرمال جامعه بود.

رفتار کودک امروز به شدت زیر ذره بین والدین است

وی افزود: اما حالا وقتی بچه ای سر سفره حاضر می شود مادر و پدر به هم نگاه می کنند و همه مراقب هستند که مبادا این بچه دست از پا خطا کند، قاشق و چنگال را با دست چپ و راستش برعکس بگیرد یا انگشت این بچه داخل بینی اش برود همه صداهای سرزنش بار شامل حال پدر و مادرش می شود و این پدر و مادر وقتی برمی گردند یا باهم دعوا می کنند یا درخانه بچه را دعوا می کنند یا ….

نگاه جامعه به فرزند زیاد غیر واقعی است

این کارشناس تاکید کرد: فشار اجتماعی؛ زوج جوان را نه تنها حمایت نمی کند بلکه یک فشار ناشی از کم دیدن فرزند در جامعه را شاهد هستیم و این در همه جا وجود دارد در خانواده که عزیزترین جاهاست اتفاق می افتد.

اردبیلی گفت: تصور کنید که در محیط اتوبوس یا حتی پارک با سه الی چهار بچه بروید نگاه سنگینی به آن فرد می شود در مطب و رستوران زوج جوان این را می بینند که تا دیروز آزاد بودند از روزی که فرزند همراهشان شده است در محیط های اجتماعی دچار مشکل می شوند.

سیستم جامعه؛ فرزند را نمی پذیرد

وی ادامه داد: کسی حاضر نیست اقتضاعات مادری من را بپذیرد که من ساعت های انعطاف پذیری برای کارم نیاز دارم ممکن است یک زمانی با آن زمانی که بتوانم فرزندم را جایی بگذارم در تناقض باشد یا فرزند من دچار بیماری شده باشد و بالاخره سیستم انسانی است و انعطاف پذیری کمک می کند؛ انسانی تر عمل کند و هرچه شما انعطاف پذیری را از این سیستم می گیرید ماشینی تر عمل می کند.

این کارشناس تصریح کرد: زیر چرخ های این نگاه مکانیکی حتماً مادر و بچه لِه می شوند، جامعه نمی پذیرد جامعه ای که کارفرما در آن به مادری چپ چپ نگاه می کند، مادری که به دلیل اقتضای مادری اش مرخصی می گیرد.

اردبیلی گفت: استاد دانشگاه با دانشجو شرط می کند که درطول دوران دکتری شما حق ندارید بچه دار شوید و گاهی می گویند حق ندارید ازدواج کنید. با وجودی که فرزند مفهوم بدی در جامعه ندارد ولی فضا و عرصه برای مادری، برای فرزند او و برای پدر تنگ است.

سبک مدرنیته نرخ فرزندآوری را به سرعت کاهش داده است

وی ادامه داد: حقیقت این است که مدل توسعه ای که در بسیاری از ساختارهای ما سوار شده است مدلی بوده که ما را خرد خرد از فرزندآوری دور کرده یعنی مدل آموزش و پرورش، سیستم دولت، قانون گذاری، حتی سیستم های بهداشتی و دانشگاهی، ساختار نهاد های دولتی، خصوصی و… تمام این ها نوعی از ساختار مدرن در آن ها حاکم بوده است.

این کارشناس در خاتمه خاطرنشان کرد: این سبک مدرنیته بلا استثنا در هر کشوری از کشور های دنیا که وارد و فراگیر شده نرخ فرزندآوری در آن کشور به سرعت کاهش پیدا کرده است و وارد داستان گذارهای جمعیتی شده و کاملاً با پکیج توسعه مدرن کاهش فرزند آوری در هم تنیده شده است.