ابلاغ شیوه نامه اجرایی فرآیندهای امور جاری مهدهای کودک

براساس این شیوه نامه، لازم است؛ مدیران کل ادارات آموزش و پرورش استان ها ضمن ایجاد دبیرخانه کارگروه استانی در اداره مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی و فعال نمودن کارگروه انتقال استانی، نسبت به رفع مشکل مهدهای کودک استان اقدام و نتیجه را به سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، ارائه کنند.

به گزارش کودک پرس ،به منظور تسریع و تسهیل امور جاری مربوط به مهدهای کودک در دوره انتقال از سازمان بهزیستی کشور به سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، «شیوه نامه اجرایی فرایندهای امور جاری مهدهای کودک»، از سوی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ شد.

در این شیوه نامه آمده است؛ سایردرخواست‌های مؤسسان مهدهای کودک که طبق این شیوه نامه قابل بررسی در کارگروه انتقال استانی نمی‌باشد، از قبیل؛ پرونده های بلاتکلیف در ادارات بهزیستی استان و…. با قید فوریت احصا و جهت اخذ تصمیم نهایی از طریق دبیرخانه کارگروه استانی به دبیرخانه کمیته انتقال کشوری ارسال گردد.