خوزستان| ۵۲۷ کودک زیرپوشش طرح حامی بهزیستی

معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی خوزستان با اشاره به طرح حامی به منظور حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست گفت: ۵۲۷ کودک خوزستانی زیرپوشش طرح حامی بهزیستی قرار دارند.

به گزارش کودک پرس ،مهران کریمیان روز پنجشنبه بیان کرد: در این طرح حامیان، فرزندان خانواده‌های بی سرپرست و بدسرپرست زیرپوشش بهزیستی را از زمان تولد تا زمان ازدواج دختر، و اتمام تحصیل یا سربازی پسر مورد حمایت قرار می‌دهند.

وی با بیان اینکه یک حامی ممکن است چند کودک را حمایت کند، افزود: حامیان، این کودکان را در زمینه تحصیلی، درمانی و معیشت مورد حمایت قرار داده و به صورت ماهیانه مبلغی به حساب آنها واریز می‌کنند.

معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی خوزستان با بیان ایننکه تعداد خیران در این طرح متغیر است گفت: برخی به صورت موقت و بعضی نیز به صورت مستمر با بهزیستی همکاری دارند.

وی ادامه داد: در۶ ماه دوم پارسال ۳۶۲ خیر فعال و ۵۵ خیر غیر فعال دراجرای طرح حامی در خوزستان همکاری داشتند و مبلغ بیش از سه میلیارد و ۲۷۷ میلیون ریال جذب شد.

وی افزود: رویکرد بهزیستی با اجرای طرح حامی این است که کودکان در کانون خانواده نگهداری شده و مسایل و نیازهای مالی، تحصیلی و درمانی آنها توسط خیران پیگیری شود؛ همچنین شخص خیر تصمیم می‌گیرد به چه میزان به این کودکان کمک کند و در این خصوص محدودیتی وجود ندارد.

سازمان بهزیستی براساس قانون اساسی خدمت به چهار گروه شامل سالمندان، معلولان، زنان بی سرپرست و آسیب دیدگان اجتماعی خدمات ارایه می‌دهد.

بهزیستی خوزستان ۸۶ هزار و ۸۰۲ معلول را زیرپوشش خدمات حمایتی خود دارد که از این تعداد معلول شناسایی شده ۳۱ هزار و ۱۰۷ نفر معلول جسمی حرکتی هستند که بیشترین آمار را دارند و پس از این گروه ، معلولان ذهنی( ۲۲هزار و۵۵۴ نفر) ، معلولان شنوایی( ۹ هزار و ۸۴۲ نفر) و معلولان بینایی( ۹هزار و ۳۴۷ نفر) هستند.