تهران| بیستمین مهرواره هنرهای نمایشی کانون پایان یافت

انون استان تهران از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۵با عنوان جشنواره نمایش عروسکی و از سال ۱۳۹۵ تاکنون تحت عنوان جشنواره هنرهای نمایشی در این زمینه پیشتاز بوده است.

به گزارش کودک پرس ،فاطمه تنهایی افزود: از مجموع ۲۸۰ اثر رسیده به دبیرخانه این جشنواره ۱۸۱ نمایش از ۷۵ مرکز بهزیستی در ۱۷ استان و مشارکت ۸۱۸ مربی،کودک، نوجوان دارای نیاز ویژه و عادی دریافت شده است.

وی با تاکید بر ضرورت تمرین کار گروهی و افزایش مهارت کلامی برای کودکان و نوجوانان ادامه داد: خانه شاد، خانواده شاد، به رنگ حماسه و موضوع آزاد، محورهای منتخب آثار ارسال شده به دبیرخانه این مهرواره بوده است.

تنهایی اذعان داشت: در این مهرواره از مجموع آثار دریافتی ۴۲ اثر وارد مرحله نهایی ارزیابی و ۱۰ اثر به عنوان منتخب به لحاظ تکنیک و خلاقیت اعلام شدند.