ثبت اصفهان به عنوان شهرکاندیدای دوستدار کودک

اقدامات ۸ ساله حوزه بین الملل وزارت کشور تشریح شد

به گزارش کودک پرس ،اهم اقدامات حوزه بین الملل در دولت های یازدهم و دوازدهم اعلام شد.

-پیشبرد پروژه شهر دوستدار کودک با همکاری معاونت های ذیربط وزارت متبوع  و دفتر یونیسف در ایران و زمینه سازی پیوستن شهرها به شبکه شهرهای دوستدار کودک.
-ثبت شهر اصفهان به عنوان شهر کاندیدا دوستدار کودک یونیسف و اعطای لوگوی کاندیداتوری شهرهای دوستدار کودک یونیسف به شهر اصفهان برای اولین بار از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی.