نصب نشانه های ترافیکی در پارک آموزش ترافیک منطقه ۳

به منظور ارتقا شناخت کودکان از قوانین راهنمایی و رانندگی، نشانه های ترافیکی طراحی، ساخت و در پارک آموزش ترافیک منطقه ۳ تهران جانمایی شد.

به گزارش کودک پرس ،مریم نخعی پور معاون حمل و نقل و ترافیک اعلام کرد: در ادامه تکمیل پارک آموزش ترافیک جنب باغ کتاب، چراغ های راهنمایی و رانندگی این پارک که به آموزش هرچه بهتر قوانین راهنمایی و رانندگی توسط کودکان منجر می‌شود، نصب شد. او گفت: پارک آموزش ترافیک منطقه دارای تمامی المان‌های ترافیکی در ابعاد کوچک جهت آموزش فرهنگ ترافیک و قوانین عبور و مرور برای کودکان است. نخعی پور بیان کرد: در این پارک میدان، چهارراه، پل عابرپیاده، مسیر ویژه دوچرخه، مسیر سواره برای خودروهای برقی کودکان، ایستگاه اتوبوس و ..‌. بصورت نمادین و در ابعاد متناسب با کودکان وجود دارد.