کشته شدن کودکان فلسطینی یک جنایت جنگی است

جنبش جهانی دفاع از کودکان کشته شدن ۱۱ کودک فلسطینی در سال جاری به ضرب گلوله نظامیان صهیونیستی را یک جنایت جنگی غیر قابل قبول خواند.

به گزارش کودک پرس ،به نقل از شبکه تلویزیونی الاتجاه؛ جنبش جهانی دفاع از کودکان ضمن محکومیت رژیم اشغالگر صهیونیستی به علت کشتار عامدانه کودکان فلسطینی، کشته شدن ۱۱ کودک فلسطینی در سال جاری به ضرب گلوله نظامیان صهیونیستی را یک جنایت جنگی غیر قابل قبول خواند.
جنبش جهانی دفاع از کودکان، رژیم اشغالگر صهیونیست را به هدف قرار دادن کودکان فلسطینی به صورت عمدی و با نیت قبلی متهم کرد.