اتحادیه اروپا واکسن مدرنا را برای کودکان ۱۲ سال به بالا تائید کرد

اتحادیه اروپا یک واکسن دیگر را برای تزریق به کودکان ۱۲ سال به بالا تائید کرد.

به گزارش کودک پرس ،به نقل از فرانس۲۴؛ آژانس دارویی اتحادیه اروپا که یک نهاد تخصصی و مستقل است، واکسن کرونای ساخت شرکت آمریکایی مدرنا را برای تزریق به کودکان ۱۲ تا ۱۷ سال تائید کرد. این دومین واکسن کرونایی است که اروپا برای تزریق به کودکان تائید می‌کند. اولین واکسن ساخت شرکت فایزر بود.

مدرنا برای کودکان در دو دوز و با فاصله چهار هفته تزریق می‌شود.

گفتنی است ۲۰۰ میلیون نفر در اروپا یعنی نیمی از بزرگسالان این قاره واکسن دریافت کرده‌اند. اما اروپا همچنان با تزریق واکسن کرونا به ۷۰ درصد از جمعیت خود تا پایان تابستان عقب است.