اراک | اهدای صد کتاب به کودکان تالاسمی

به گزارش کودک پرس ،اهداء کتاب روز شنبه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ با حضور نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در بیمارستان امیر کبیر اراک انجام شد.   در این مراسم تعداد ۱۰۰ جلد کتاب به کودکان تالاسیمی و سرطانی این بیمارستان اهداء شد.   این کتابها با حضور نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد […]

به گزارش کودک پرس ،اهداء کتاب روز شنبه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ با حضور نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در بیمارستان امیر کبیر اراک انجام شد.

 

در این مراسم تعداد ۱۰۰ جلد کتاب به کودکان تالاسیمی و سرطانی این بیمارستان اهداء شد.

 

این کتابها با حضور نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی و بارعایت پروتکل های بهداشتی تحویل بخش تالاسیمی بیمارستان امیر کبیر اراک گردید.