آغاز فاز دوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا برروی کودکان

عضو هیئت مدیره و خزانه دار انجمن علمی ‎اپیدمیولوژیست ایران از آغاز فاز دوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای سوبرانا۲ بر روی کودکان ۳ تا ۱۱ ساله در کوبا خبر داد.

به گزارش کودک پرس ،احسان مصطفوی درتوییتر خود نوشت:

“آغاز فاز دوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای سوبرانا۲ بر روی کودکان ۳ تا ۱۱ ساله در کوبا. ”

آغاز فاز دوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای سوبرانا ۲