ایجاد مشکلات جدید برای ثبت نام مهاجران در مدارس

با وجود بخش‌نامه امسال، تقریباً همه موانع برای ورود دانش‌آموزان مهاجر به مدارس دولتی برداشته شده اما بروز برخی مسائل و ناهماهنگی سبب شده احتمال اینکه امسال هم مانند سال‌های پیش بسیاری از کودکان از تحصیل در مدارس بازبمانند، بالاتر برود.

به گزارش کودک پرس ،از سال ۱۳۹۴ با فرمان رهبر معظم انقلاب، ممنوعیت تحصیل اتباع خارجی در مدارس دولتی برطرف شد اما در این سال‌ها اجرای آن همواره در پیچ و خم بخش‌نامه‌ها گیر کرده بود و هر سال عده‌ای از دانش‌آموزان مهاجر به‌دلیل نداشتن مدرک، از ورود به مدارس دولتی بازمی‌ماندند و در بهترین حالت، راهی چرخه آموزش غیررسمی می‌شدند اما گویا امسال قرار است وضعیت متفاوت باشد.

بخش‌نامه قابل تحسین

بخش‌نامه امسال متفاوت است و تقریباً همه موانع را برای ورود دانش‌آموزان مهاجر به مدارس دولتی برداشته است.

طبق این بخش‌نامه، همه کودکان بدون مدرک می‌توانند با گرفتن برگه حمایت تحصیلی از دفاتر کفالت، در مدارس دولتی ثبت‌نام کنند. بندهای این بخش‌نامه همه شرایط را برای گرفتن برگه در نظر گرفته و تأکید کرده که جای تقدیر دارد.

بخش‌نامه در راه مانده

در عمل اما چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟ مانند سال‌های پیش تعدادی زیادی از کودکان به‌دلایل مختلف نتوانسته‌اند برگه حمایت تحصیلی دریافت کنند؛ آن‌هم در حالی که مهلت تعیین‌شده برای دریافت برگه حمایت تحصیلی تا ۲۴ تیرماه اعلام شده است.

پاسخ‌هایی که مراجعه‌ها به دفاتر کفالت برای دریافت برگه حمایت تحصیلی صورت گرفته نشان می‌دهد این بخش‌نامه یا به دفاتر کفالت نرسیده یا احتمالاً دفاتر کفالت آن را نخوانده‌اند.

تعدادی از متقاضیان به‌دلیل تعطیلی دفاتر کفالتشان به‌سبب کرونا سرگردان هستند و هنوز نتوانسته‌اند برگه حمایت تحصیلی برای فرزند خود دریافت کنند. برخی از دفاتر کفالت اذعان می‌کنند که بخش‌نامه هنوز به دستشان نرسیده و به‌ این‌ ترتیب مراجعه‌های بسیاری بی‌پاسخ مانده است.

زمان زیادی تا پایان مهلت دریافت برگه حمایت تحصیلی باقی نمانده است، با این کندی روند، آیا این بخش‌نامه به نوش دارو بعد از مرگ سهراب تبدیل خواهد شد؟

سرگردانی و بیم بازماندگی از تحصیل

“باید بروید مدارک را یکدست کنید. یا باید بروید و اول سرشماری شوید و بعد برای دریافت برگه حمایت تحصیلی مراجعه کنید.”

این‌ها برخی از پاسخ‌هایی است که مراجعان به دفاتر کفالت می‌شنوند. بسیاری هم با وجود مراجعه‌های مکرر، نه موفق به دریافت برگه حمایت تحصیلی شده‌اند و نه پاسخی روشن که بدانند باید چه کاری انجام بدهند. به نظر می‌رسد با این وضعیت اجرای بخش‌نامه جدید، امسال هم مانند سال‌های پیش بسیاری از کودکان بدون مدرک از تحصیل در مدارس بازمی‌مانند. باید تا دیر نشده فکری برای روند اجرا کرد.