طرح‌های ساماندهی کودکان کار در حال اجراست

رئیس سازمان بهزیستی کشور علت عدم رد مرز شدن کودکان کار اتباع خارجی حاضر در ایران را توضیح داد.

به گزارش کودک پرس ،وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور، توضیحاتی را نسبت به چرایی عدم رد مرز شدن کودکان کار اتباع غیر مجاز در ایران بیان کرد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور اظهار کرد: بیش از ۸۰ درصد کودکان کار حاضر در جمهوری اسلامی ایران را  کودکان کار اتباع خارجی غیر مجاز در بر می‌گیرند.

وی تصریح کرد: بسیاری از این کودکان به صورت غیر مجاز و بدون همراهی پدر و مادر وارد کشور ما شده و پس از آن در خیابان ها و سایر نقاط مشغول به کار می‌شوند.

 

شرایط رد مرز کودکان کار چیست؟

رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: ما نمی‌توانیم کودکان کار غیر مجاز را که به همراه اشخاص دیگری غیر از پدر و مادر خود وارد ایران شده اند را بدون وجود خانواده آن‌ها رد مرز و از کشور خارج کرد.

قبادی دانا همچنین یادآور شد: در حال حاضر طرح‌های ساماندهی کودکان کار و خیابان اجرا می‌شود و در صورت اینکه کودکی برای بار بعدی و مجددا در سطح خیابان و مشغول به کار مشاهده شوند، در صورت داشتن خانواده در ایران آن‌ها را به با یکدیگر به اداره امور اتباع خارجی برای رد مرز تحویل می‌دهیم.

وی تاکید کرد: بسیاری از کودکان کار در حال حاضر به صورت باندی مدیریت می‌شوند و سرباندهای متخلف از این کودکان در اموری چون گدایی و سایر مشاغل کاذب سواستفاده می‌کنند.

بر اساس آخرین آمار رسمی در حال حاضر بیش از هزاران کودک کار در کشور وجود دارد و البته اغلب این کودکان در شهر پر آسیب تهران زندگی می‌کنند.