نحوه توزیع پانسمان های بیماران پروانه ای اهدایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد

به گزارش کودک پرس ،رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران درخصوص نحوه توزیع پانسمان های بیماران پروانه ای توضیحاتی داد. مهندس سید حسین صفوی رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در خصوص وضعیت توزیع پانسمان های پروانه ای اهدایی از سوی صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) به کشورمان، […]

به گزارش کودک پرس ،رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران درخصوص نحوه توزیع پانسمان های بیماران پروانه ای توضیحاتی داد.

مهندس سید حسین صفوی رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در خصوص وضعیت توزیع پانسمان های پروانه ای اهدایی از سوی صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) به کشورمان، گفت: وظیفه ترخیص محموله اهدایی یونیسف طی نامه ای به مدیرکل محترم امور تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت به هیات امنای صرفه جویی ارزی احاله شد.

وی با اشاره به اینکه پانسمان اهدایی جزء نیازهای درمانی بیماران EB بوده و ارتباطی به بیماری کووید ۱۹ ندارد، عنوان کرد: از آنجا که اقلام اهدایی به صورت ماهانه و در چند نوبت توزیع می شود، نگهداشت آن ها در انبار هیات امناء ضروری بوده و امکان توزیع کل موجودی در یک نوبت میسر نیست. در همین راستا معاونت درمان با توجه به دسترسی به آمار و اطلاعات بیماران و تعیین نیاز هر استان، نسبت به تنظیم لیست توزیع ماهانه یا دوماهه اقدام کرده و ضمن مدیریت مصرف پانسمان، بر شیوه استفاده در سطح دانشگاه ها نظارت کافی خواهد داشت .

مهندس صفوی با اشاره به برخی شبهات مطرح شده درخصوص نحوه توزیع پانسمان های بیماران پروانه ای در برخی از رسانه ها تصریح کرد: باتوجه به اینکه روال معمول توزیع پانسمان های پروانه ای قبل از ورود محموله اهدایی یونیسف از طریق دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام می شده و کارشناسان تجهیزات پزشکی این دانشگاه آشنایی کامل با همه کد گروه های این پانسمان ها دارند، ادامه روند توزیع پانسمان های پروانه ای مجددا به این دانشگاه محول شده و حواله های نوبت های بعدی از سوی هیات امنای صرفه جویی ارزی تحویل نماینده دانشگاه علوم پزشکی ایران خواهد شد.

بنابر اعلام وبدا، رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در پایان خاطرنشان کرد: باتوجه به روند تحویل پانسمان های پروانه ای اهدایی، در حال حاضر از ۱۲ کد گروه تحویلی به هیات امناء، موجودی پنج کد گروه به اتمام رسیده است. لازم به ذکر است مجموعه اقلام باقیمانده پانسمان ها شامل ۲ پالت به وزن تقریبی کمتر از ۱۵۰ کیلوگرم است. پانسمان های اهدایی موجود نزد هیات امناء تا زمان تحویل به نمایندگان مقاصد تعیین شده فاقد هولوگرام وزارت بهداشت هستند.

منبع:ایسنا