مراکز پیش دبستانی نباید از فعالیت های خود باز بمانند

فولادوند گفت: می بایست کمک کنیم تا این تغییر ریل و فرآیند به خوبی انجام شود و نسبت به تدوین و ابلاغ شرح وظایف و برگزاری جلسه توجیهی برای مسئولان و موسسین مهدهای کودک تصریح نمود.

به گزارش کودک پرس ،کارگروه انتقال مهدهای کودک به اداره مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی آموزش و پرورش شهر تهران با حضور فولادوند مدیرکل، ربوشه معاون آموزش ابتدایی؛ نقوی سرپرست معاون پرورشی و فرهنگی، نیک فطرت رئیس اداره مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی، ثمودی کارشناس مسئول امور کودکان و نوجوانان بهزیستی استان تهران و محمدیان و ابراهیمی نماینده موسسین مهدهای کودک شهر تهران برگزار شد.

فولادوند در این جلسه با اشاره به اینکه این انتقال نیاز به کار کارشناسی دارد اظهارداشت: فعالیت مهدکودک مقدمه انتقال آن است، اگر مجموعه ای فعالیت نداشته باشد انتقال معنا پیدا نمی کند.
وی افزود: انتقال مهدهای کودک به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسیده و این کارگروه جهت تسهیل در انتقال مهدکودک ها از سازمان بهزیستی به آموزش و پرورش و تعیین تکلیف پیش دبستانی ها تشکیل شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران ادامه داد: در خصوص جابجایی و ثبت نام ها همان روال قبلی سازمان بهزیستی در خصوص مهدهای کودک اعمال می شود و باید تلاش کنیم تا موانع در جهت انتقال مهدهای کودک به آموزش و پرورش برطرف گردد.
 فولادوند گفت: می بایست کمک کنیم تا این تغییر ریل و فرآیند به خوبی انجام شود و نسبت به تدوین و ابلاغ شرح وظایف و برگزاری جلسه توجیهی برای مسئولان و موسسین مهدهای کودک تصریح نمود.
وی اضافه کرد: کارگروه ملی تصمیمات جدید را اعلام خواهد نمود و‌ کارشناسان مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق مسئول پیگیری امور مهدهای کودک می باشند و بر اساس دستورالعمل ها برای یک سال مجوز های قبلی مهدهای کودک قابل تمدید است.
فولادوند تداوم فعالیت مهدهای کودک در شهر تهران را خواستار شد و ادامه داد: وفق مقررات عمل می کنیم و مراکز پیش دبستانی نباید از فعالیت های خود باز بمانند.