قصه گویی و انتقال اهداف تربیتی و اخلاقی

مربی فرهنگی و قصه گوی منتخب کشوری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان گفت: قصه گویی یکی از بهترین قالب‌های تربیتی است که به صورت غیر مستقیم بسیاری ازآموزه‌های اخلاقی و رفتاری و اهداف تربیتی مدنظروالدین و اولیا ی تربیتی را انتقال می دهد.

به گزارش کودک پرس ،زینب موسوی روزچهارشنبه با اشاره به نتیجه بخش بودن روش های آموزشی غیر مستقیم درانتقال مفاهیم مختلف بیان کرد: وقتی قصه گو قصه ایی را متناسب با رده سنی کودک انتخاب و اجرا می کند و نکاتی راکه بچه ها دوست دارند در قصه لحاظ می کند بدین ترتیب می تواند بچه ها را زیر تور جادویی قصه ها تسخیر کند .

وی افزود: هنگامی که بچه ها مات و مبهوت مشغول تماشای قصه گو و شنیدن قصه می شوند غرق در دنیای دیگری می شوند که در این زمان خیلی از اهداف تربیتی مورد نظر پوشش داده می شود.

موسوی با اشاره به خلاقیت در تصویرسازی ذهنی بیان کرد: در حالی که قصه گو به توصیف حرکات ،جزییات و اتفاق های مورد نظر در داستان قصه می پردازد کودکان هرکدام به نوعی منحصرا شروع به تصویرسازی می کنند؛ هر کدام ازاین کودکان با گفتن یا کشیدن تصاویر نقش بسته در ذهنشان ،برای یک قصه واحد، یک نوع تصویر سازی مخصوص به خود را ارایه می دهد و این خلاقیت منجر به خروجی‌های خلاقانه دیگری از بچه ها می شود.

وی ادامه داد: هنگام قصه گویی علاوه بر تصویر سازی ذهنی که  تماما با پرورش خلاقیت ذهنی بچه ها ارتباط دارد،کودک هنرخوب شنیدن را یاد می گیرد وخوب صحبت کردن درآن تقویت می شود؛ رابطه علت و معلولی که ورای منطق هر قصه ایی است نیز در ذهن کودک تقویت می شود و وقتی بچه ها به این مهارت‌ها تجهیز می شوند خواه ناخواه روی عملکرد آن ها و عزت نفس آن‌ها تاثیرگذار است.

این مربی فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افزود: بخش دیگر مربوط به هنر قصه گویی است  به مهارتی که قصه گو در بهره گیری در زبان بدن و فن بیان دارد، وقتی قصه گو حرکات شیرین و بجا و دلچسب را پیوست کارش می کند و به سادگی از ابزار دم دست و ساده  به شکل خلاقانه ایی در قصه بهره می برد همه این ها روی پرورش نگاه خلاقانه بچه ها اثرگذار است.

وی در ادامه با اشاره به ارتباط و پیوند خلاقیت ،آموزش و قصه بیان کرد: ما می توانیم یک موضوع علمی رابه عنوان محتوای قصه قرار دهیم و وقتی که از دریچه قصه یک مفهوم علمی به کودک انتقال داده شود کودک متوجه بارعلمی داستان  شده و قطعا روی نگاه متفاوت و خلاقیت کودک تاثیر گذار است .

موسوی گفت: به عنوان نمونه قصه گلدان خالی که یک افسانه چینی است ، مفهوم اصلی قصه اهمیت راستگویی رابیان می کند ولی بن مایه علمی هم دارد که قصه گو این قصه را با رویکرد علمی و با هدف آموزش سیر رشد یک دانه تا گیاه و شاخص‌هایی که برای پرورش یک دانه نیاز است ازآن بهره می برد لذا این مراحل به شکل غیر مستقیم برآموزش کودکان تاثیر گذار است.