شتاب گیری توانمندسازی خانواده‌ها در توان‌بخشی کودکان دارای اختلالات یادگیری

توانمندسازی خانواده‌ها در توان‌بخشی کودکان دارای اختلالات یادگیری بر اساس همکاری مشترک ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی و سازمان آموزش و پرورش استثنایی شتاب گرفت.

به گزارش کودک پرس ،به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی و سازمان آموزش و پرورش استثنایی برای تقویت همکاری‌های مشترک تحقیقاتی و پژوهشی با ایجاد یک کارگروه تخصصی موافقت کردند.

با شکل گرفتن همکاری مشترک به کمک این کارگروه، توانمندسازی خانواده‌ها در توان‌بخشی کودکان دارای اختلالات یادگیری شتاب می‌گیرد.

از دیگر برنامه‌های کارگروه مشترک، اعلان فراخوان‌های علمی، پژوهشی و فناورانه، آموزش مربیان برای ارتقای کارکرد‌های شناختی، کمک به متقاعد سازی جامعه در مواجه با اختلالات یادگیری کودکان و نیز تشکیل مراکز آنلاین ارائه خدمات است.

همچنین با تدوین فهرست و تدوین مداخلات توان‌بخشی درحوزه اختلالات یادگیری کودکان، تولید بسته‌های پرورش شناختی برای نوآموزان پیش دبستانی، انجام غربالگری ازطریق بازی وتهیه وتدوین آزمون‌های شناختی راه برای یادگیری شناختی کودکان استثنائی هموار می‌شود.

ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی با هدف افزایش کارکرد‌های یادگیری کودکان، حمایت از روش‌های نوین یادگیری را در دستور کار قرار داده است.

همچنین حمایت از طرح‌های نوآورانه برای توان‌بخشی شناختی یکی دیگر از اولویت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است و هرساله، طرح‌های خلاق در توسعه ابزار‌ها و فناوری‌های نوین شناختی و کارآزمایی بالینی روش‌ها و سازوکار‌های بهینه‌سازی و ارتقای شناختی با هدف رفع چالش‌ها حمایت می‌شوند.