83 درصد کودکان کار از اتباع خارجی هستند

به گزارش کودک پرس ، مدیرکل بهزیستی البرز گفت: حدود نیمی از کودکان کار و خیابان استان ترک تحصیل کرده‌اند. اسدالله حیدری اظهار کرد: با توجه به آمارها ۸۳.۴۶ درصد از کودکان کار وخیابان البرز اتباع خارجی بوده و ۱۶.۵۴ درصد از آنها ایرانی هستند. وی با اشاره به اینکه نباید کودک کار و کودک […]

به گزارش کودک پرس ، مدیرکل بهزیستی البرز گفت: حدود نیمی از کودکان کار و خیابان استان ترک تحصیل کرده‌اند.

اسدالله حیدری اظهار کرد: با توجه به آمارها ۸۳.۴۶ درصد از کودکان کار وخیابان البرز اتباع خارجی بوده و ۱۶.۵۴ درصد از آنها ایرانی هستند.

وی با اشاره به اینکه نباید کودک کار و کودک خیابان را با یک مفهوم قلمداد کرد، گفت: از مجموع کودکان کار و خیابانی که از خدمات مراکز تحت پوشش بهزیستی استفاده می‌کنند، ۹۲ درصد کودکان کار و ۸ درصد کودکان خیابانی هستند.

وی یاد آورشد: با توجه به آمار موجود ۹۰.۵۵ درصد کودکان خدمت گیرنده از مراکز کودکان خیابانی تحت نظارت اداره کل بهزیستی را پسران و ۹.۴۵درصد کودکان را دختران تشکیل می‌دهند.

به گفته وی ۵۱ درصد کودکان کار در گروه سنی۶ تا ۱۱ سال و ۵۵.۹۱ درصد ۱۲ تا ۱۴ سال، مابقی بین ۱۵ تا ۱۸ سال زیر شش سال هستند .

مدیرکل بهزیستی استان البرز ادامه داد: بررسی وضعیت تحصیلی کودکان نشان می‌دهد ۴۴.۰۹ درصد تحصیلات در مقطع دبستان، ۴۶.۴۶ درصد از این کودکان ترک تحصیل کرده و ۷.۰۹ درصد کودکان دوران راهنمایی و مابقی در مقطع متوسطه و زیر سن مدرسه هستند.

حیدری در خصوص نوع مشکل کودکان کار و خیابان البرز نیز گفت: ۷.۸۷ درصد این کودکان نیز به دلیل بدسرپرستی خدمت گیرنده مراکز بوده‌اند و ۹۲.۱۳ درصد به سایر دلایل زیرپوشش حمایتی بهزیستی قرار گرفته‌اند.

مدیرکل بهزیستی استان اضافه کرد: اداره کل بهزیستی البرز با احتساب موارد پذیرش شده در سال‌های قبل که همچنان از مراکز تحت نظارت خدمات دریافت می‌کنند در مجموع در سال ۱۴۰۰ به تعداد ۸۹۶ نفر از کودکان کار وخیابان خدمات ارائه می‌کند که ۸۴۷ نفر از این تعداد مربوط به سال ۹۶ تا ۹۹ است.

منبع:ایسنا