آزمایش موفق واکسن چینی کروناواک بر روی کودکان

واکسن کرونا واک تولید شده در چین کارایی و ایمنی برای کودکان از سه سال به بالا دارد.

به گزارش کودک پرس ،

از نتایج فاز اول و دوم آزمایش واکسن روی کودکان چنین نتیجه گیری بدست آمده و در مجله علمی لینست چاپ شده است.

در جریان آزمایش واکسن کرونا واک تولید شده در شرکت داروسازی چینی سینوواک بیوتک، واکسن روی کودکان گروه سنی ۳ تا ۱۷ سال آزمایش شد. در فاز اول آزمایشات که از ۳۱ اکتبر تا ۲ دسامبر ۲۰۲۰ انجام شد، ۷۲ نفر شرکت کردند. در فاز دوم از ۱۲ دسامبر تا ۳۰ دسامبر ۴۸۰ کودک حضور داشتند.

پس از فاز اول آزمایشات بالینی، آنتی بادی در ۱۰۰ درصد کودکان واکسینه شده مشاهده شد. پس از فاز دوم در کودکانی که دوز ۱.۳ میکروگرمی دریافت کردند، آنتی بادی ۹۶.۸ درصد و در کودکانی که دوز ۳ میکروگرمی گرفتند ۱۰۰ در ۱۰۰ موارد آنتی بادی وجود داشت.

از اطلاعات آزمایش مشخص است که واکنش های جانبی طی ۲۸ روز پس از واکسن در ۲۶ درصد کودکانی که دوز ۱.۵ میکروگرمی دریافت کردند و ۲۹ درصد از کسانی که دوز ۳ میکروگرمی دریافت کردند، ثبت شد. در اکثر موارد عوارض جانبی شامل درد در محل واکسن بود.

بر اساس نتایج آزمایشات، دانشمندان به این نتیجه رسیدند که واکسن کروناواک برای کودکان و نوجوانان ایمن است.

در ماه ژوئن سازمان بهداشت جهانی واکسن کروناواک را برای موارد اضطراری تایید کرد.