بررسی ارتقای بخش «کودکان بیش‌فعال»

وزیر آموزش‌ و پرورش گفت: مداخلات بهنگام، یکی از اقدامات طلایی است که در دستور کار سازمان آموزش‌ و پرورش استثنایی قرار دارد.

به گزارش کودک پرس ،محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش در سی و سومین نشست شورای سازمان آموزش‌ و پرورش استثنایی که در ساختمان شهید رجایی برگزار شد، اظهار کرد: مداخلات بهنگام، یکی از اقدامات طلایی است که در دستور کار سازمان آموزش‌ و پرورش استثنایی قرار دارد.

وی در خصوص موضوع مشارکت تصریح کرد: آموزش‌ و پرورش هرچه بیشتر بتواند توسعه مشارکت‌ها را داشته باشد و پیوندهای شبکه‌ای را برقرار کند در تحقق اهدافش موفق‌تر خواهد بود.

حاجی میرزایی تصریح کرد: اهداف در یک بستر اجتماعی انجام می‌شود و تضمین تحقق بسیاری از اهداف نیازمند گسترش مشارکت‌ها، پیوندها، همدلی‌ها و همکاری‌ها، با آموزش‌ و پرورش است، بنابراین توسعه مشارکت امری ضروری و مؤثر است.

 وزیر آموزش‌ و پرورش با اشاره به پیشنهاد مطرح‌ شده در خصوص ارتقای بخش «کودکان بیش‌فعال» به یک گروه جدید تحت پوشش سازمان آموزش‌ و پرورش استثنایی، اظهار کرد: دستیابی به این هدف، لزوماً مستلزم ارتقای بخش زیرگروه، به گروه مستقل نیست، لذا بهتر است با عنوان زیرمجموعه این موضوع، انجام شود و در صورت مثبت بودن نتیجه، این بخش به گروه، ارتقا یابد.

بازنگری گروه‌های کودکان و دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، تشکیل شورای هماهنگی و پشتیبانی توسعه آموزش‌ و پرورش استثنایی از جمله دستورات سی و سومین جلسه شورای آموزش‌ و پرورش استثنایی بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت و هر یک از اعضای شورا، نظرات و پیشنهاد‌های خود را مطرح کردند.