سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی

غربالگری مشکلات قامتی دانش‌آموزان در برنامه سنجش سلامت تهران – در نشست مشترک معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش و معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی که در محل سازمان آموزش و پرورش استثنایی برگزار شد بر سنجش صلاحیت‌های حرکتی نوآموزان بدو ورود به دبستان در برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی سال جاری تاکید شد.

در نشست مشترک معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش و معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی که در محل سازمان آموزش و پرورش استثنایی برگزار شد بر سنجش صلاحیت‌های حرکتی نوآموزان بدو ورود به دبستان در برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی سال جاری تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان آموزش و پرورش استثنایی، سید جواد حسینی در این نشست با بیان اینکه تربیت بدنی و ورزش یکی از ساحت های شش گانه سند تحول بنیادین است که به طور مستقیم بر روی پنج ساحت دیگر تاثیر دارد اظهار کرد: نگاه معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش در فعالیت ها نوآورانه، ریسک پذیر و سنجش پذیر است و برنامه های بسیار خوبی در سطح ملی در این حوزه انجام شده است که نمونه موفق آن طرح کنترل چاقی کودکان است.

حسینی با بیان اینکه انجام فعالیت های ورزشی از ضروریات دانش آموزان استثنایی است گفت: دانش آموزان با نیازهای ویژه به دلیل شرایط جسمانی خود بیش از دیگر دانش آموزان به فعالیت های ورزشی و تربیت بدنی نیاز دارند.

وی افزود: در سال جاری بسته تحولی تربیت بدنی دانش آموزان استثنایی در سازمان آموزش و پرورش استثنایی تدوین و اجرایی خواهد شد.

معاون وزیر با بیان اینکه فعالیت های آموزش و پرورش استثنایی مینیاتوری از فعالیت های وزارت آموزش و پرورش است گفت: آموزش و وپرورش استثنایی علاوه بر خدمات تعلیم و تربیت و توانبخشی به دانش آموزان استثنایی خدماتی دیگری نیز به آموزش و پرورش عادی ارائه میکند که یکی از بزرگترین این خدمات برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی تمامی نوآموزان بدو ورود به دبستان و پیش دبستانی است. سال گذشته و علیرغم شرایط کرونایی ۹۸.۸‌درصد نوآموزان بدو ورود به دبستان مورد سنجش قرار گرفتند.

حسینی با اشاره به نوآوری های برنامه سنجش در سال جاری گفت: غربالگری نشانگان مشکلات یادگیری نوآموزان در ۵ استان به صورت پایلوت و انجام تست های نارسا خوانی و پردازش شنیداری از جمله نوآوری ها در برنامه سنجش سال جاری است.

وی افزود: فقر حرکتی یکی از بزرگترین مشکلات دانش آموزان است و در سال جاری با همکاری معاونت تربیت بدنی، غربالگری مشکلات قامتی دانش آموزان در برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی انجام خواهد شد.

حسینی تصریح کرد: به‌زودی شیوه نامه غربالگری مشکلات قامتی به استان ها ارسال خواهد شد و مدیران مراکز سنجش نیز آموزش های لازم در این خصوص را خواهند دید. نتایج حاصل از سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی اطلاعات گرانبهایی است که باید این اطلاعات در اختیار تمامی بخش های آموزش و پرورش قرار گیرد.

در این نشست حمیدی معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش نیز با بیان اینکه توانایی های حرکتی کودکان از ۲ سالگی تا ۶ سالگی شکل می گیرد اظهار کرد: همانند رشد شناختی و ذهنی در حوزه حرکت هم دوران طلایی وجود دارد و بسیاری از دانش آموزان با فقر حرکتی وارد مدرسه می شوند.

‏وی افزود: توانایی حرکتی دوران قبل از مدرسه برخی دانش آموزان ضعیف است و این دانش آموزان با ناتوانی حرکتی وارد مدرسه شود که موجب مشکلات عدیده ای در سال های بعدی این دانش آموزان می شود.

حمیدی ادامه داد: باتوجه به اینکه سازمان آموزش و پرورش استثنایی هرساله برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی را در دستور کار دارد می توان از این فرصت برای سنجش شایستگی های حرکتی نوآموزان بدو ورود به دبستان استفاده کرد.

وی افزود: تمامی فرایند اجرای این برنامه از سوی معاونت تربیت بدنی و با نظارت و راهبری سازمان آموزش و پرورش استثنایی در پایگاه های سنجش انجام خواهد شد.

حمیدی تصریح کرد: هدف از انجام این برنامه این است که مشخص شود الفبای حرکتی کودکان در چه وضعیتی قرار دارد تا بتوان برای حل مشکلات دانش آموزان دارای مشکلات حرکتی برنامه ریزی کرد.

منبع:پانا