وی افزود: پس از گذشت یک و نیم ساعت در حالی که جستجوهای خانوادگی برای یافتن اثری از دختربچه پنج و نیم ساله ادامه داشت، جسد او توسط یکی از اقوامش در داخل سرویس بهداشتی خانه پدربزرگش در حالی کشف شد که النگوی طلایش سرقت شده اما گوشواره هایش به سرقت نرفته بود.

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی تصریح کرد: تحقیقات اولیه در این پرونده حاکی از آن است که پدربزرگ فاطمه که در همسایگی آن ها زندگی می کند، از 3 نوه خود می خواهد به مغازه سرکوچه رفته و برایش شیر بخرند. فاطمه پنج و نیم ساله نمی تواند همپای دو کودک دیگر بدود و به همین خاطر در میانه راه به خانه پدربزرگ برمی گردد و ساعت 21:30 خانواده متوجه مفقودی دختر بچه می شوند.

منبع: خبرگزاری برنا