سوختن سه کودک عراقی در خودرو

سوختن ۳ کودک عراقی که در خودرو بر اثر انفجار کشته شدند.

به گزارش کودک پرس ، ۳ کودک خردسال عرب زبان در شهر بغداد که در یک خودرو حضور داشتند بر اثر انفجار هولناک زنده زنده سوختند و به کام مرگ فرو رفت.