هرمزگان/ گرفته شدن جان کودک جاسک با زهر عقرب

کودک ۴ ساله جاسکی بر اثر عقرب گزیدگی جان خود را از دست داد.

به گزارش کودک پرس ،مرگ تلخ کودک ۴ ساله در جاسک خبر شوکه کننده‌ای بود این کودک ۴ ساله بر اثر زهر عقرب کشته شد.

خوشبختانه در مراکز درمانی به ویژه شرق استان کمبود پادزهر وجود ندارد و متاسفانه اکثر موارد فوت ناشی از گزش مار و بخصوص عقرب گزیدگی که منجر به فوت می‌شود به دلیل عدم آگاهی از گزش یا تعلل در مراجعه به مراکز درمانی به دلایل مختلف از جمله بسته شدن راه‌ها در بارندگی‌ها و یا مراجعه به افراد محلی و غیر پزشک است.

در پی انتشار خبر فوت کودک ۴ ساله اهل روستای پیشانی کندک جاسک بر اثر گزارش نامعلوم و نشر این شائبه که در مراکز درمانی شرق استان پادزهر موجود نیست، فاطمه نوروزیان (سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان) بیان کرد: مرگ کودک ۴ ساله اهل یکی از روستا‌های جاسک به خاطر گزش که در بیمارستان جاسک رخ داد به دلیل مراجعه دیر هنگام به مرکز درمانی (بعد از ۴۸ ساعت از گزارش) بوده است.

طبق بررسی‌های انجام شده والدین کودک، روز بعد از گزش نامعلوم به دلیل مشاهده کبودی پوست در محل گزش ابتدا کودک را نزد شخص غیر پزشک محلی به عنوان زهرکش میبرند و از طرفی بدلیل بارندگی، ۴۸ ساعت بعد کودک را با حالت خواب آلودگی و داشتن ادرار خونی و کاهش سطح هوشیاری و افت شدید هموگلوبین خون به مرکز درمانی می‌رسانند که متاسفانه به دلیل از دست رفتن زمان طلایی درمان، علی رغم تلاش همکاران ما، کودک جان خودش را از دست می‌دهد.

خوشبختانه در مراکز درمانی به ویژه شرق استان کمبود پادزهر وجود ندارد و متاسفانه اکثر موارد فوت ناشی از گزش مار و بخصوص عقرب گزیدگی که منجر به فوت می‌شود به دلیل عدم آگاهی از گزش یا تعلل در مراجعه به مراکز درمانی به دلایل مختلف از جمله بسته شدن راه‌ها در بارندگی‌ها و یا مراجعه به افراد محلی و غیر پزشک است.