آبله مرغان در کودکان

عفونت شدید ویروسی که با تماس مستقیم سرایت می کند؛ دوره ی سرایت از یک روز قبل از بروز علایم شروع می شود و تا 5 روز بعد از بروز آخرین دانه ها ادامه خواهد یافت.

به گزارش کودک پرس   

دلایل بیماری : عفونت شدید ویروسی که با تکاس مستقیم سرایت می کند؛ دوره ی سرایت از یک روز قبل از بروز علایم شروع می شود و تا ۵ روز بعد از بروز آخرین دانه ها ادامه خواهد یافت.

لازم به ذکر است که در تاول های پاره شده و رویه بسته ویروس زنده وجود ندارد.

زمان بروز علایم : ۱۱ تا ۲۴ روز پس از ورود ویروس به بدن.

مدت بیماری : ۳ تا ۵ روز زمان بروز دانه ها و ۵ تا ۲۰ روز مدت ماندگاری بثورات پوستی می باشد.

علایم بیماری : تب که معمولاً یک روز قبل از ظهور اولین دانه ها اتفاق می افتد و تا چند روز ادامه پیدا می کند. دانه های پوستی به صورت تاول های کوچک آبدار – به اندازه ی سرکبریت – که از سرور صورت شروع می شوند و به طرف سینه و شکم می روند. دانه های دسته دسته ظاهر می شوند و پوسته ی روی تاول ها به زودی پاره شده و رویه می بندد.

دقت داشته باشید که این دانه ها  نباید خارانیده یا کنده شوند؛ زیرا جای آنها بر روی پوست ماندگار می شود.

نحوه درمان : استراحت دادن کودک و کاهش فعالیت های روزانه ی او، دور نگه داشتن بیمار از سایرین، استفاده از داروهای ضد خارش به تجویز پزشک، شست و شوی پوست به وسیله ی آب و صابون پس از افتادن پوسته ها، استفاده از روش های کاهش دهنده ی تب، مصرف داروهای تسکین دهنده به تجویز پزشک.

نکته : به طور معمول علایم بیماری در سنین پایین سبک تر بوده و درمان آن نیز آسان تر انجام می گیرد.

منبع:    مهدپرتال