انتشار فراخوان ادبی به مناسبت روز قدس و همبستگی کودکان دنیا با کودکان فلسطینی

مخاطبان می‌توانند با ارسال یک جمله‌ی تاثیرگذار درباره فلسطین و روز قدس، در این فراخوان شرکت کنند و همبستگی پرمهرشان به کودکان فلسطینی را به دنیا نشان دهند.

به گزارش کودک پرس ،سوگند به زیتون که تو را پس می گیریم و در سراسر خاک مقدست درخت زیتون می کاریم …
فراخوان ادبی به مناسبت روز قدس و همبستگی کودکان دنیا با کودکان سنگ به دست فلسطینی

من هم از لبنان….
من هم از غزه….
من هم از فلسطین…
من هم از بحرین….
من هم از یمن…
من هم از پاکستان….
من هم از افغانستان…
من هم از ایران یک جمله، یک متن ادبی کوتاه برای قدس می نویسم….

شرایط شرکت در فراخوان : در دو گروه سنی کودک و نوجوان
۸ تا ۱۱ سال
۱۲ تا ۱۵ سال

ارسال آثار آدرس به آدرس ایمیل
mttavakoli88@gmail.com

مخاطبان می توانند با ارسال یک جمله ی تاثیرگذار درباره فلسطین و روز قدس، در این فراخوان شرکت کنند و همبستگی پرمهرشان به کودکان فلسطینی را به دنیا نشان بدهند و از جملات برگزیده به طور ویژه قدردانی خواهد شد.