معرفی داوران فصل زمستان جایزه کتاب ماه و سال کانون

داوران فصل زمستان ۱۳۹۹ جایزه کتاب ماه و سال کودک و نوجوان کانون پرورش فکری برای داوری آثار برتر ماه‌های دی، بهمن و اسفند معرفی شدند.

به گزارش کودک پرس ،بنا به اعلام دبیرخانه جایزه کتاب ماه و سال کودک و نوجوان، فروزنده خداجو به‌عنوان داور بخش «داستان نوجوان»، مهری ماهوتی داور بخش «شعر کودک»، زهره پریرخ داور بخش «داستان کودک»، مریم زندی داور بخش «شعر نوجوان» و مروارید رازقی داور بخش «مروّج کتاب» اعلام شدند.
هر پنج داور، ۲۱ عنوان کتاب نامزد شده شاملِ سه عنوان کتاب شعر کودک، شش عنوان شعر نوجوان، چهار عنوان داستان کودک و هشت عنوان داستان نوجوان را داوری خواهند کرد.
کتاب‌های رسیده به دبیرخانه‌ی جایزه کتاب ماه و سال، پس از بررسی از سوی کارشناسان اولیه در اختیار کارگروه‌های تخصصی با حضور شاعران و نویسندگان برجسته‌ی حوزه کودک و نوجوان قرار می‌گیرند و کتاب‌هایی که شایسته‌ی دریافت جایزه تشخیص داده شوند، به بخش داوری راه پیدا کرده و از سوی هیات پنج نفره‌ی داوری (دو شاعر، دو نویسنده و یک مروّج کتاب) در هر فصل داوری می‌شوند.
در این دوره از میان ۱۹۳ عنوان کتاب رسیده به دبیرخانه جایزه کتاب ماه و سال کودک و نوجوان تا پایان فصل زمستان، ۱۸۰ عنوان کتابِ شعر، داستان و نمایش‌نامه به مرحله‌ی پایانی جایزه‌ی کتاب این فصل راه پیدا کردند.