محمود عباسی: فیلم خلاف کودکان خود را منتشر نکنید

انتشار فیلم قلیان کشی کودک ۲ ساله در اردکان پدر را به دردسر انداخت.

به گزارش کودک پرس ،پدر کودک ۲ ساله اردکانی کودک خود را مجبور به کشیدن قلیان کرد و او را به دردسر انداخت.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از اعلام جرم این مرجع علیه پدر در شهر اردکان یزد که فرزند دو ساله خود را به مصرف قلیان ترغیب می‌کند، خبر داد.

    محمود عباسی روز چهارشنبه افزود: در شبکه‌های مجازی پدری در شهرستان اردکان پسر دو ساله خود را تشویق به مصرف قلیان می‌کند.

    شکایت از پدر به دلیل مصرف قلیان کودک ۲ ساله

    وی ادامه داد: طی شکایت به دادستان اردکان داشتیم، خواستیم تا این فرد به لحاظ سوءرفتار و استفاده ابزاری از کودک همچنین در اختیار گذاشتن مواد دخانی تحت تعقیب قرار گیرد.

    براساس ماده ١۶ قانون اطفال و نوجوانان این اقدام جرم و قابل مجازات است.