اجرای راهکارهای موثر برای جلوگیری از بازماندگی از تحصیل دانش آموزان

علی الهیار ترکمن گفت: در زمینه پرداخت حقوق و مزایا و موارد پرداخت حقوق فرهنگیان به روز انجام می‌شود اما به معلمان حق التدریسی‌ و برخی از موارد رفاهی همچون کمک هزینه مهدهای کودک، پاداش و … با تاخیر پرداخت می‌شود.

به گزارش کودک پرس ،وزارت آموزش و پرورش از قدیم الایام یکی از فقیرترین سازمان‌ها در تامین بودجه بود. هرچند امسال هم این سازمان همچون دیگر سازمان‌ها با افزایش میزان بودجه همراه بود، اما همچنان نرخ بودجه با کم و کاستی مواجه است. وزارت آموزش و پرورش یکی از ادارات تاثیرگذار در عرصه‌ها فرهنگی، اجتماعی، هنری و … است. در این شرایط لازم است دولت، سازمان برنامه و بودجه و دیگر مسئولان امر برای ارتقای بودجه این سازمان اقدامات مناسب را در دستور کار قرار دهند.

علی الهیار ترکمن، قائم مقام وزیر آموزش و پرورش درباره تخصیص بودجه به آموزش و پرورش گفت: در کشور ما یکی از مسائل در بودجه ریزی‌های دولتی کسری بودجه است. هرچند این کسری بودجه از شدت برخوردار است. برای مثال این کسری بودجه از چند درصد تا طیف گسترده را شامل می‌شود.

او افزود: وزارت آموزش و پرورش هم به عنوان یک دستگاه دولتی با حجم فعالیت‌های گسترده با کسری بودجه همراه است. البته با استفاده از روش‌های تامین اعتبار که در قانون پیش بینی شده به نحوی عمل می‌شود تا کسری بودجه مدیریت شود. هرچند این مقوله باعث تاخیر در پرداخت‌ها می‌شود.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: تاخیر در تامین بودجه غیرقابل جبران است. این مقوله باعث بروز تاخیر در پرداخت فرهنگیان شده است.

الهیار ترکمن تاکید کرد: بر اساس بودجه ریزی‌های انجام شده متغیرهای دولتی و منابع اقتصادی سطح کلان اقتصادی مشخص می‌شود. شکل بودجه‌ریزی در سه سطح انجام می‌شود. در این اقدام اعتباراتی در زمان تنظیم بودجه در لایحه بودجه پیش بینی و به مجلس ارسال می‌شود. این نوع اعتبارات ۵۰ درصد میزان بودجه را به خود اختصاص می‌دهد.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: ۹۵ درصد از اعتبارات مورد نیاز و ۵ درصد از اعتبارات تامین شده است. این مقوله پرداخت‌ها را مدیریت می‌کند، اما یک آفت محسوب می‌شود، چون پرداخت‌ها را با تاخیر مواجه می‌کند.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: با تامین اعتبارات پرداخت ها انجام می شود، اما روند تاخیر در پرداخت ها یک آفت محسوب می‌شود.

الهیار ترکمن گفت: بر اساس سند تحول بنیادین باید به تامین و تخصیص منابع مشخص مالی دولت پرداخت تا اصل بسندگی و کفایت رعایت شود.

پرداخت حق التدریسی‌ها با تاخیر انجام می‌شود

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش درباره وضعیت پرداختی‌ها برای فرهنگیان افزود: در زمینه پرداخت حقوق و مزایا و موارد پرداخت حقوق فرهنگیان به روز انجام می‌شود، اما معلمان حق التدریسی‌ و برخی از موارد رفاهی همچون کمک هزینه مهدهای کودک، پاداش و … با تاخیر پرداخت می‌شود.

الهیار ترکمن درباره اقدامات برای مهار بازماندگی از تحصیل دانش آموزان تصریح کرد: طی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ علت‌های بازماندگی از تحصیل در زیست بوم جدید تحت بررسی است. در یک سال تحصیلی اخیر شیوع کرونا باعث شد تا بسیاری از والدین رغبتی برای تحصیل فرزندانشان به دلیل ابتلا به کرونا را نداشته باشند.

او تاکید کرد: آموزش‌های فضای مجازی از طریق تبلت و فضای مجازی انجام می‌شود. وزارت آموزش و پرورش در حال بررسی است. هر یک از معاونت‌های آموزشی برای مهار بازماندگی از تحصیل باید برنامه‌های خود را اعلام کنند تا بتوان بازماندگی را به حداقل رساند.

الهیار ترکمن در پایان افزود: اگر اعتبارات مالی لحاظ و از ظرفیت بانک‌ها استفاده شود و در صورتی که بتوان حقوق عوارض گمرکی و سود ناشی از واردات تبلت را کنترل کرد بر کاهش قیمت این ابزار تاثیرگذار است.