در حمله موشکی به مراسمی در افغانستان، شانزده کودک مجروح شدند

مسئولان محلی اعلام کردند: در پی اصابت موشکی به محل سکونت حاکم ولایت کنر در افغانستان در یک مراسم دینی، حداقل ۱۶ کودک آسیب دیدند.

به گزارش کودک پرس ،مسئولان محلی اعلام کردند: در پی اصابت موشکی به یک مراسم دینی در نزدیکی محل سکونت حاکم ولایت کنر در افغانستان، حداقل ۱۶ کودک آسیب دیدند.

آنها مسئولیت این هجوم را به عهده طالبان دانستند.

“اقبال سعید” حاکم ولایت کنر گفت: موشکی که طالبان پرتاب کرده، به سالنی که در آن مسابقه تلاوت قرآن کریم در حال برگزاری بود، اصابت کرد.

وی افزود: حداقل ۱۶ کودک و سه نفر از نیرو های امنیتی افغانستان و مسئولین امور دینی آسیب دیدند.

اخیراً در پی شکست مذاکرات صلح، شدت درگیری بین دولت  افغانستان و طالبان بالا گرفته است.