کردستان/ لزوم شناسایی تمامی کودکان بازمانده از تحصیل

عبداللهی بر لزوم شناسایی تمامی کودکان تارک و بازمانده از تحصیل در کردستان تاکید کرد و گفت: جذب حداکثری کودکان تارک و بازمانده از تحصیل مهم ترین اولویت کاری این معاونت برای سال تحصیلی جدید است.

به گزارش کودک پرس ،صدیقه عبداللهی معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش کردستان درباره کیفیت بخشی به آموزش در راستای عدالت آموزشی و ارتقای شاخص‌های عملکردی در شرایط کنونی را مهم‌ترین هدف تشکیل این نشست عنوان و اظهار کرد: جذب حداکثری کودکان تارک و بازمانده از تحصیل مهم‌ترین اولویت کاری این معاونت برای سال تحصیلی جدید است.

وی بر شناسایی تمامی کودکان تارک و بازمانده از تحصیل تاکید کرد و گفت: باید از کلیه پتانسیل‌های موجود برای جذب این دانش‌آموزان بویژه دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی برای سال تحصیلی جدید استفاده نمائیم.

وی با بیان اینکه آموزش های پیش دبستان از اهمیت خاصی برخورداراست؛ خاطرنشان کرد: برنامه ریزی های لازم جهت تداوم فرایند یادگیری نوآموزان در طول بهار و تابستان سال جاری بویژه در مناطق دارای محرومیت آموزشی تا پایان شهریور ماه مورد تاکید است و بر این مبنا تمهیدات لازم برای جذب و آموزش کودکان بازمانده از دوره یک ساله پیش دبستان باید در دستورکار قرار گیرد.

معاون آموزش ابتدایی استان با اشاره به تخصیص اعتبارات کافی در سال جاری جهت توسعه کمی و کیفی پیش دبستان ؛ تاکیدکرد: از همه ظرفیت‌های موجود از جمله شبکه شاد، راهبران آموزشی و تربیتی و گروه‌های آموزشی، دانشجو معلمان و نیروهای داوطلب واجد صلاحیت جهت ارائه خدمات آموزشی به شیوه حضوری، مجازی یا ترکیبی براساس تصمیمات ستاد کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی استفاده شود.

وی با تاکید بر اینکه پوشش تحصیلی در دوره پیش دبستان و دبستان از اهمیت زیادی برخوردار است؛ تصریح کرد: هیچ کودکی نباید از آموزش محروم شود.

عبداللهی از ارسال ۱۶ هزار جلد درس نامه آموزشی به شهرستان ها و مناطق خبر داد و گفت: این درس نامه باید با اولویت دانش آموزان لازم التوجه و مناطق محروم به صورت رایگان در اختیار آنان قرار گیرد و مدیران و راهبران آموزشی ضمن توزیع درسنامه ها، در خصوص نحوه استفاده از آن و فراهم نمودن زمینه رفع اشکال دانش آموزان و ارائه بازخورد مناسب توسط معلم پیگیری لازم به عمل آورند.

معاون آموزش ابتدایی استان با بیان اینکه ۳۱ اردیبهشت ماه پایان دوره آموزشی در ابتدایی خواهدبود؛ گفت:معلمان باید تا ۱۰ خرداد نتایج ارزشیابی دانش آموزان را ثبت نمایند.

وی نحوه ارزشیابی پایه های اول، دوم و ششم را عملکردی با نظارت مدیران مدارس عنوان کرد و خاطرنشان نمود: در پایه های اول و دوم تضمین یادگیری با مدیر مدرسه است و باید اطمینان حاصل کنند که تک تک دانش آموزان به اهداف دروس دست یافته اند.