کرمانشاه/ ابتلای کودکان شیرخوار به کرونا

مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه گفت: تعدادی ازکودکان شیرخوارگاه معتضدی و کارکنان این مرکز به کرونا مبتلا شده اند.

به گزارش کودک پرس ،فرحناز محمدی با اعلامکرونا به کودکان شیرخوار هم رحم نکرد اینکه موارد ابتلا با گرفتن تست رپید مشخص شده افزود: نمی‌توان در این زمینه به ارائه آمار دقیق بسنده کرد و باید منتظر جواب تست پی سی آر بود.
مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه با بیان اینکه حال عمومی بیماران مبتلا خوب است و از بقیه جدا شده اند افزود: متخصصان عفونی دوبار در روز بیماران را ویزیت می کنند.
شیرخواگاه معتضدی ۲۴ پرسنل دارد و ۳۵ کودک زیر سه سال نیز دراین مرکز نگهداری می‌شوند.