ابتلای اطفال به کرونا افزایش خواهد یافت

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: بر اساس گزارشی از آکادمی اطفال و انجمن بیمارستان‌های کودکان، برای اولین بار از شروع پاندمی سهم کودکان از موارد هفتگی COVID-19 در ⁧‫ایالات‬⁩ به ۲۰٪ رسید.

به گزارش کودک پرس ،امیرعلی سهراب‌پور در صفحه توئیتر خود نوشت:

“بر اساس گزارشی از آکادمی اطفال و انجمن بیمارستان‌های کودکان، برای اولین بار از شروع پاندمی، سهم کودکان از موارد هفتگی COVID-19 در ⁧‫ایالات‬⁩ به ۲۰٪ رسید. موارد جدید گزارش شده در کودکان طی ۵ هفته برای چهارمین بار افزایش یافته است و از ۷۳ هزار مورد به بیش از ۸۸ هزار مورد رسیده است.‏‬ یک دلیلش احتمالاً واکسینه شدن افراد مسن‌تر و ایمن شدن آنهاست. به نظر می‌رسد شکل اپیدمی کم کم تغییر خواهد کرد و به تدریج با واکسینه شدن بزرگترها، بیماری در بین اطفال بیشتر دیده خواهد شد. “