اصفهان/ استقبال کودکان از ساخت شهری زیبا

رئیس شورای اجرایی شهر دوستدار کودک اصفهان گفت: یکی از اهداف تشکیل شورای مشورتی کودکان و نوجوانان، فرصت دادن به کودکان برای بیان نیازهای خود از طریق نمایندگان خود در شورا و بهبود مهارت‌ها و توانایی‌های آنها است.

به گزارش کودک پرس ،سید احمد حسینی‌نیا در نخستین جلسه مجازی و بر خط شورای مشورتی کودکان و نوجوانان، ضمن ابراز خرسندی از فرآیند انتخابات و شور و اشتیاق حاکم در بین کودکان با توجه به نوع نگاه آنها به شهر اصفهان اظهار کرد: شورای مشورتی کودکان و نوجوانان با هدف فرصت دادن به کودکان برای بیان نیازهای خود از طریق نمایندگان خود در شورا، بهبود مهارت‌ها و توانایی‌های آنها، توسعه بهبود نظام سیاست گذاری، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از طریق مشارکت کودکان و در نهایت ارتقا کیفیت مسئولیت پذیری، روحیه مشارکت‌پذیری و کارگروهی در بین کودکان و نوجوانان با سیستم انتخابات برای اولین بار تشکیل شده است.

وی افزود: در این دوره، مشارکت یک هزار و ۵۵۰ کودک و ثبت حدود ۲۴ هزار رأی را شاهد بودیم که این نشان از استقبال خوب کودکان و علاقه و تعهد آنها در ساختن شهری زیبا برای کودکان است، بنابراین در آینده جلسات با حضور منتخبان و با مشورت و همفکری آنها در راستای اقدامات مصوب و برنامه‌های ارائه شده توسط یونیسف و وزارت کشور، برگزار خواهد شد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان تاکید کرد: بی‌شک اجرای این برنامه دریچه دید کودکان و نوجوانان نسبت به مباحث عمرانی، شهری، ترویجی و طراحی برای این قشر تأثیر گذار را متفاوت خواهد کرد.

حسینی‌نیا اظهار امیدواری کرد: بر اساس برنامه اقدام اجرایی مصوب در شورای شهر اصفهان، تاییدیه وزارت کشور و یونیسف و برنامه سنجش‌پذیر شهردار اصفهان، از لحاظ زیرساختی و فرهنگی با مشورت و همفکری کودکان و نوجوانان، سعی بر سیاست گذاری منطبق با دیدگاه قشر بهره‌بردار را داریم.

در این جلسه آنلاین پس از ارائه گزارش کوتاه توسط دبیر شورای اجرایی پیرامون شورای مشورتی، اعضا انتخاب شده به معرفی و بیان انتظارات خود از شورای مشورتی پرداختند که ایجاد بستر حمایتی و مناسب برای فعالیت و استفاده درست از استعدادها و توانایی‌های اعضا از بارزترین خواسته‌های اعضا شورای مشورتی کودکان و نوجوانان شهر اصفهان بود.