مدلینگ کودک و فروپاشی شخصیت او

یک روانشناس بالینی هشدار می‌دهد: «کودکانی که طرفدار و تحت تاثیر مدل گرا‌ها هستند، در بزرگسالی دچار فروپاشی شخصیت می‌شوند».

به گزارش کودک پرس ،با همه هشدار‌هایی که تا قبل از این هم داده شد، و با وجود آسیب شناسی‌هایی که صورت گرفته، نه تنها بساطش جمع نشد که روز به روز هم بر آمارش اضافه شد. بر تعداد کودکانی که در فضای مجازی به عنوان مدلینگ روی کار می‌آیند تا هم وسیله‌ای برای فخرفروشی پدر و مادرانشان باشند و هم وسیله‌ای برای درآمدزایی آنها.

این در حالی است که یک روانشناس بالینی هشدار می‌دهد: ” کودکی دوره رشد خلاقیت، بازی‌های بی هدف و آزادی‌های بیشتر است نه این که کودک را مجبور به چیزی که دوست داریم، کنیم. والدین آگاه باشند که با مدل کردن کودکان آزادی آن‌ها را می‌گیرند“.
دکتر آسیه اناری اضافه می‌کند: ” کودکانی که به هر دلیل اینفلوئنسر می‌شوند، در سن و جایگاه خود قرار ندارند که این امر منجر به فروپاشی شخصیت فرد در بزرگسالی می‌شود و کودک را ظاهر بین می‌کند و زندگی اش عمقی ندارد“.
این استاد دانشگاه تاکید می‌کند: ” طبق تحقیقاتی که انجام شده است، کودکانی که تبدیل به مدل‌های اینستاگرامی می‌شوند، کودکان غمگینی هستند و با همسالان خود مشکلات زیادی دارند. هدف‌های عمیق برای زندگیشان ندارند و برای آینده برنامه ریزی درازمدت ندارند“.
برای والدینی که به این سبک از نمایش فرزندشان در فضای مجازی عادت و حتی اعتیاد پیدا کرده اند شاید خواندن و شنیدن چنین هشدار‌هایی چندان خوشایند نباشد، اما به نظر می‌رسد تکرارش می‌تواند آن‌هایی را که مهر پدر و مادری هنوز در وجودشان غالب است به فکر وادارد؛ و از سوی دیگر نسل جدید پدر و مادران جوان را هم که این مسیر را تجربه نکرده اند، آگاه کند.