خمیربازی های غیرمجاز تهدید جدی برای سلامت کودکان

سرپرست دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت محور با اشاره به اینکه فرآورده هایی که فاقد مجوز بهداشتی از سازمان غذا و دارو باشند به عنوان غیر مجاز تلقی می شوند، گفت: ايجاد عوارض به دنبال استفاده از ژل و خمیرهای بازی‌های غیر مجاز تهدیدی جدی برای سلامت کودکان و نوجوانان است.

به گزارش کودک پرس ،نوشین محمدحسینی سرپرست دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت محور اظهار کرد: درخواست  صدور مجوز تولید ژل و خمیربازی باید توسط اداره کل امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذاودارو و معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، طبق ضوابط و مقررات بهداشتی موجود بررسی و در صورت تائید فرآورده، مجوز بهداشتی آن صادر می شود.

وی افزود: فرآورده‌هایی که فاقد شناسه و مجوزهای لازم از سازمان غذا و دارو باشند به عنوان فرآورده های غیر مجاز تلقی می شوند که اغلب مصرف کنندگان فراورده های غیر مجاز اکثرا در رده سنی آسیب پذیر کودکان و نوجوانان هستند و احتمال بروز عوارض جبران ناپذیر به دنبال مصرف این فرآورده ها وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از مصرف فرآورده هایی غیرمجاز باید مردم قبل از خرید اینگونه فراورده ها به پروانه ساخت و لوگوی سازمان غذا و دارو و شناسه درج شده توجه داشته و از اصالت آن مطمئن شوند.