کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با ۱۳۰ هزار جلد کتاب تجهیز شدند

کتاب‌خانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور با بیش از یک‌صد و ۳۰ هزار جلد کتاب و محصولات فرهنگی در ابتدای سال ۱۴۰۰ تجهیز می‌شود.

به گزارش کودک پرس ،این محصولات در قالب «طرح تمیم» (تأمین محتوای یکپارچه مراکز کانون) شامل کتاب‌های برگزیده، جایزه، کتاب ماه و سال کودک و نوجوان از تولیدات کانون و دیگر ناشران حوزه کودک، کتاب‌های چاپ اول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مجموعه «چهل قصه» و… به‌تمامی مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ارسال می‌شود.

شایان‌ذکر است؛ طرح «تمیم» به‌منظور حمایت از تولید کتاب حوزه کودک و نوجوان و پاسخ به نیاز مخاطبان کتاب‌خانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان، از بهار سال ۹۹آغازشده است.