ایلام/ پذیرش 23 کودک و نوزاد توسط بهزیستی در سال گذشته

مدیر کل بهزیستی استان ایلام با اشاره به اینکه سال گذشته ۲۳ کودک و نوزاد توسط بهزیستی استان ایلام پذیرش شده است،گفت:عمده این کودکان به علت بد سرپرستی و با حکم قضایی تحویل این سازمان داده شده اند.

به گزارش کودک پرس ،